Zóny pre každého študenta

Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu

Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu

Telesná pripravenosť- úroveň telesného vývinu, ktorá umožní dieťaťu bezproblémovo návštevu školy, nepoškodí jeho zdravie a nespôsobí mu telesné deformácie. Dôležitá je aj dobre vyvinutá jemná motorika a zrakovo motorická koordinácia.

Psychická pripravenosť- stupeň poznávacích procesov, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zvládnutie školských požiadaviek.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13769-hlavne-znaky-pripravenosti-ziaka-na-skolu/