Správanie človeka v spoločnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 6 039
Tlačení: 227
Uložení: 225

Správanie človeka v spoločnosti

SOC 

Správanie- interakcia živých bytostí s okolitým prostredím. Správanie je predmetom skúmania sociológie.

Správanie chápeme vo vzťahu:

 1. jednotlivec k sebe samému;
 2. jednotlivec kjednotlivcovi;
 3. jednotlivec kspoločnosti;
 4. jednotlivec sociálna skupina;
 5. sociálna skupina aspoločnosť.

Osobitosť správania závisí od:

 1. vonkajšie podmienky- prírodné prostredie, spoločenské prostredie, politický režim;
 2. vnútorné podmienky- psychický stav, nálada, vykonaná práca.

Typy správania a ich charakteristika:
Rozlišujeme 3 základné druhy správania:

 1. konformné- konformita:

- očakávané správanie jednotlivca, ktoré je v súlade s požiadavkami spoločnosti, jej normami a hodnotami;

- správanie prispôsobené väčšinovým predstavám v spoločnosti;

- zhodnosť, súhlas, poslušnosť, prispôsobenie sa normám;

- napríklad: pozdraviť, uvoľniť miesto starším;

 1. nonkonformné- nonkonformita:

- správanie, ktoré nie je v úplne v súlade s požiadavkami a predstavami spoločnosti, ale spoločnosť toto správanie toleruje a jednotlivca zaň netrestá;

- spoločnosť reaguje pôsobením verejnej mienky, napríklad: ohováranie, posmech;

- napríklad: netradičný štýl obliekania;

 1. deviantné správanie- deviácia:

- správanie jednotlivca, ktoré nie je v súlade požiadavkami  v spoločnosti;

- spoločnosť ho netoleruje;

- za takéto správanie je trestané sankciami sociálnej kontrole;

- pokladá sa za porušenie sociálnych noriem;

- napríklad: vandalizmus, vražda, podvody, krádeže, šikanovanie.

 

Správanie môžeme posudzovať z hľadiska dôsledkov pre druhých ľudí:

 1. neasertívne:

- strach z vyjadrenia vlastného názoru;

- prispôsobovaním sa všetkému;

- poslušnosť i za cenu vlastnej straty;

- sťaženým kontaktom s inými ľuďmi;

- neschopnosť zoznamovať sa a komunikovať;

- váhavosťou;

- strach z odmietnutia a kritiky;

 

 1. asertívne:

- otvorenosťou v komunikácií;

- schopnosť vžiť sa do pocitov iných, nezraňovať ich a ani seba;

- rešpektovaním vlastných práv a zároveň aj práv iným;

- bez strachu sa prejavovať svojimi činmi a slovami;

- vyjadrením myslenia, pocitov;

 

 1. agresívne:

- je forma správania označujúca demonštrovaním vlastnej sily;

- používaním sily voči druhej osobe alebo sociálnej skupine.

Môže mať rôznu formu a intenzitu: 

- prejavu nevraživosti a nepriateľstva;

- slovné urážky;

- použitie hrubej fyzickej sily.

Agresívneho človeka charakterizuje:

- hlasná reč sprevádzaná vulgarizmami;

- obviňovanie a znevažovanie iných;

- presadzovanie vlastných názorov za každú cenu;

- preceňovanie sa;

 1. situačné:

- prispôsobenie svojho správania k situáciám tzv. človek sa správa úplne inak ako mal v pláne.

 

ŠPP

 

Prostitúcia- je poskytovanie sexuálnych služieb za finančnú úhradu alebo vecné odmeny.

Rozdeľuje sa na: 

- detskú;

- mužskú;

- ženskú.

Dôvody:

- sexuálny apetít;

- zlé sociálne pomery;

- morálne rozpady rodiny;

- pomsta.

Teórie vysvetľujúce prostitúciu:

 1. biologizujúca- vysvetľuje prostitúciu ako výsledok somatických porúch;
 2. psychologizujúca- sexuálna prelietavosť neustála potreba zmeny partnera;
 3. sociologizujúca- vysvetľuje prostitúciu ako výsledok zlých sociálnych podmienok.

Môže byť:

 1. legálna- verejné domy, cez telefón;
 2. nelegálna- bytová.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022