Normalita a abnormalita

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 3 276
Tlačení: 219
Uložení: 204

Normalita a abnormalita

Presné a jasné rozlíšenie hraníc normality a abnormality neexistuje.

Normalita a abnormalita sa môže skúmať na úrovni:

 1. fyzického zdravia- fyzická choroba je abnormalita;
 2. psychického zdravia- schizofrénia je z tohto hľadiska abnormalita;
 3. sociálneho zdravia- abnormálne je správanie, ktorým sa porušujú zákony. 

Kritéria psychickej normality:

 1. autonómia- relatívna nezávislosť človeka od fyzického a sociálneho prostredia, pocit identity, subjektívne uspokojenie, prežívanie radosti, šťastia, správne sebahodnotenie, primerané ašpirácie...;
 2. autoregulácia- schopnosť ovládať a regulovať svoje správanie, odolnosť voči stresom a záťaži, sebakontrola, sebatvorba;
 3. primerané vnímanie skutočnosti a intelektové spracovanie podnetov, primerané procesy myslenia, neskreslené vnímanie reality, adekvátne vnímanie druhých ľudí, problémov...;
 4. činorodosť, schopnosť prežiť, pud sebazáchovy;
 5. schopnosť vytvárať citové vzťahy s druhými, empatia, schopnosť spolupracovať.

Autonómia človeka vedie k sebarealizácii, autoregulácia k sebatvorbe, správne vnímanie reality a myslenie vedú k múdrosti, činorodosť vedie k zmyslu života a citová zrelosť vedie k socializácii človeka.

Kritéria abnormality:

 1. odchýlka od štatistickej normy- abnormálny znamená vzdialený od normy, psychické prejavy pri správaní môžu byť podľa tohto kritéria v norme alebo sa pohybujú za prípustnou hranicou - sú abnormálne (napríklad- depresia);
 2. odchýlka od sociálnej normy- každá spoločnosť má stanovené určité normy správania, ktoré sú vymedzené zákonmi, normami, pravidlami, zvykmi, správanie, ktoré sa výrazne odlišuje od týchto noriem, sa považuje za abnormálne (napríklad- nie je normálne, aby na Slovensku chodil po ulici bez šiat), v súvislosti s odchýlkou od sociálnej normy sa používa aj pojem deviácia;
 3. neprispôsobivosť správania- maladaptívnosť, podľa tohto kritéria je správanie maladaptívne vtedy, keď má nepriaznivý vplyv na jednotlivca (alkoholik, ktorý pije toľko, že ho prepustili zo zamestnania), alebo na spoločnosť (napríklad- útok na verejného činiteľa);
 4. osobné problémy- založené na subjektívnych pocitoch človeka, abnormálne môže byť také prežívanie, ktoré sama osoba označí za abnormálne (napríklad- prežívanie nešťastia, nespokojnosti, strachu, úzkosti, zúfalstvo...).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016