Fóbie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 642 slov
Počet zobrazení: 2 038
Tlačení: 95
Uložení: 107

Fóbie

- chorobný strach z určitej osoby, zvieraťa, predmetu, javu alebo situácií, ktorá je sprevádzaná s úzkosťou;

- intenzívny strach z podnetov alebo situácií, ktorú ostatný ľudia nepovažujú za výrazne nebezpečné;

- jednotlivec si zvyčajne uvedomuje, že jeho strach je iracionálny , nemá logický základ ale aj napriek tomu prežíva úzkosť ktorú zmierňuje tým, že sa vyhýba objektom a situáciám z ktorých má strach;

- veľa ľudí ma strach z hadov, výšok, pavúkov, tento strach však nie je porucha a vážne nenarúša život človeka.

Fóbia– Fobos (syn Afrodity a boha vojny bol grécky boh strachu- používa sa i v odbornej i laickej verejnosti). Ľudia s fóbiami v kontakte s objektmi  a situáciami, ktorí sa boja, intenzívne prežívajú emócie, napätie, strácajú kontrolu nad svojím správaním.

Typické sú vegetatívne prejavy strachu: 

- mdloby, potenie, chvenie;

- ťažkosti s dýchaním;

- zvýšená frekvencia srdca.  

Obsah fóbií má nutkavý charakter– to znamená, že ľudia majú strach už len pri predstave objektu alebo situácií, ktorého sa boja.

Niektoré fóbie prekážajú v reálnom živote človeka menej napríklad: strach z pavúkov, veľkou prekážkou strach z ľudí- agorafóbia. U niektorých ľudí vzniká jedna fóbia, ale vo vážnejších prípadoch sa súčasne vyskytuje viac druhov fóbií.

 

MKCH10 rozdeľuje fóbické poruchy do 3 kategórii:

  1. špecifické fóbie;
  2. sociálne fóbie;
  3. agorafóbie.
  1. špecifické fóbie- iracionálny strach zo špecifických predmetov, zvierat, situácií.

- zoofóbia- strach zo zvierat;

- arachnofóbia - strach z pavúkov;

- ofidiofóbia   - strach z hadov;

- gamofóbia- strach z manželstva;

- triskaidekafóbia- strach z piatka 13.

 

Vznik špecifickej fóbie sa vysvetľuje pomocou obranných mechanizmov, ktoré spočívajú v potláčaní a premiestnení obsahu fóbie. S. Freud- opísal príbeh chlapca, ktorý vychovával prísny otec, chlapec „preniesol“ strach z otca na kone a tak získal fóbiu z koní. Strachu sa dá naučiť aj podmieňovaním.

 

  1. sociálne fóbie- ľudia trpiaci touto poruchou majú chorobný strach z kontaktu s druhými ľuďmi. Pri kontakte s inými ľuďmi- má postihnutý človek dojem že,  ho všetci okolo pozorujú, hodnotia a odsudzujú, že sa pred nimi strápňuje. Pôsobí tu aj anticipačný strach- strach zo situácií, kde si človek len predstavuje vystúpenie, príhovor ( napríklad- na verejnom vystúpení, schôdzke, seminári a pod.).

Prežívanie anticipačného prejavu je sprevádzane telesnými problémami ako: potením, červenaním, zblednutím, trasením rúk, nutkaním na zvracanie alebo močenie.

Človek sa obáva toho, že nezvládne a nezakryje prejavy svojej úzkosti napríklad: chvenie hlasu, červenanie, nepokoj.

Tieto obavy sú väčšinou nerealistické.

 

Najčastejšie sociálne fóbie:

- strach z vystupovania na verejnosti;

- zo spoločného stravovania, z telefonovania.

 

Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou vynakladajú veľké množstvo úsilia na to, aby sa vyhýbali situáciám, v ktorých by ich druhy mohli hodnotiť. Napríklad: volia si prácu kde môžu pracovať sami, bez kontaktu s druhými ľuďmi. Ak sa ocitnú v obávanej situácií, môžu sa začať triasť potiť, sú  zmätení, mávajú závraty a nakoniec môže dôjsť k panickému záchvatu.

Sociálne fóbie sa objavujú v adolescencií, ak sa neliečia, stávajú sa trvalým problémom. Môžu vzniknúť už v ranom detstve a prejavujú sa trémou- strachom zo školy alebo pred autoritou, skupinou vrstovníkov a pod.                                               

Sociálne fóbie delíme na

  1. špecifické sociálne fóbie- sú viazané na konkrétne sociálne správanie- napríklad: verejné vystúpenie;
  2. všeobecné sociálne fóbie- sú spojené s vyhýbaním sa akýchkoľvek situácií, kde je riziko pozorovania, hodnotenia a iracionálneho hodnotenia.

 

  1. agorafóbia- vyskytuje sa cca 1/3 jednotlivcov, ktorí trpia panickou poruchou.

Agorafóbia- slovo pochádza z Gréčtiny, znamenalo strach z trhoviska alebo miesta, kde sa zhromažďujú občania.

Agorafóbia- je chorobný strach z pobytu v otvorenom priestranstve. Ľudia trpiaci touto poruchou majú strach u verejných priestranstiev, davu, z cestovania bez sprievodcu inej osoby a boja sa opustiť známe prostredie.

Niekedy sa boja aj v uzavretých priestoroch, odkiaľ nie uniknúť (autobus, vlak, tunel, obchodné domy). Vyhýbajú sa všetkých miesta, ktorých sa obávajú. Výrazné takto obmedzujú svoje aktivity a zdržujú sa len na „bezpečných“ miestach. Aby prekonali svoj strach, často začnú užívať alkohol alebo drogy, aby sa s príznakmi choroby dokázali vyrovnať ale to ich stav ešte viacej zhoršuje.

Vznik fóbií:

- problémy v detstve, ktoré sa spájajú s vnútorným nereálnym presvedčením, že ho nikto nemá rád (nechcené dieťa, izolované dieťa), patrí sem napríklad: separačná úzkosť (strach dieťaťa pri odlúčení od matky);

- prenesenie strachu na konkrétne predmety a situácie (psychoanalytici);

- klasické podmieňovanie (behavioristi)- po traumatických situáciách- ak sa dieťa takmer utopilo- fóbia z vody;

- odpozorovaním od iných ľudí- napríklad: od rodičov, úzkostní rodičia majú úzkostné deti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fóbie #psychológia referáty #psychologia davu #referat o strachu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012