Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 254 slov
Počet zobrazení: 1 897
Tlačení: 117
Uložení: 160

Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž

Imidž- dojem, akým osoba pôsobí na okolie, napríklad: ako pôsobí známa herečka na divákov, je to výsledok zámerného pôsobenia na okolie, v profesionálnej sfére sa využíva na vyvolanie dôveryhodnosti a rešpektu určitej osoby (tovaru, značky).

Interpersonálna príťažlivosť (atraktivita)- nešpecifikované vlastnosti, charakteristiky a prejavy človeka, ktorý ho robia príťažlivým, atraktívnym pre iných ľudí, je to dôležité pre ľudí, ktorý sú vo vedúcich funkciách, pre sociálnych pracovníkov, učiteľov, umelcov, kňazov, manažérov, aj pre ľudí v politických funkciách, má mnoho podôb a zúčastňuje sa na utváraní vzťahov na ich kvalite a trvaní.

Druhy atraktivity:

  1. fyzická- vzhľad, zovňajšok človeka, fyzicky atraktívni ľudia majú väčšinou sebadôveru a vyššiu sociabilitu, sú úspešný v sociálnych interakciách;
  2. osobnostná- osobnostné vlastnosti, názory, presvedčenia, postoje, záujmy, potreby a socioekonomický status.

Najdôležitejšie vlastnosti obľúbeného človeka sú: 

- je citlivý, empatický k iným, nie je sebecký, zaujíma sa o pocity, city a potreby iných;

- pomáha iným ľuďom, je ochotný pomáhať, spolupracovať, ochraňuje ostatných;

povzbudzuje iných ľudí, dodáva im psychickú podporu, aktivizuje ich;

- verí ľuďom, pozitívne ich hodnotí, oceňuje, akceptuje, uznáva ich, pozná ich hodnoty, počúva, čo hovoria, cení si ich názory;

- nebojí sa nadväzovať kontakty, je spoločenský;

- komunikuje svoje pocity smerom k druhým, v komunikácii je otvorený a pravdivý;

- kontroluje svoje správanie.

Za neobľúbených sa považujú ľudia:

- sú sebeckí, hovoria stále o sebe, nezaujímajú ich potreby iných ľudí, vyžadujú neustálu pozornosť, pri rozhovore nepočúvajú dôsledne, čo im partner hovorí;

- presadzujú seba za každú cenu, sú dominantní, kritickí, násilnícki, agresívni, manipulujú iných;

- stále sa vychvaľujú, sú namyslení, podceňujú iných;

- radi sa hádajú, vytvárajú konflikty, problémy, intrigy;

- neustále nariekajú nad sebou, vyžadujú si ľútosť, pomoc;

- nedodržiavajú sľuby, klamú, správajú sa nepredvídateľne, porušujú normy a záväzky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#co je imidz #imidž človeka #imidž školy #Príťažlivosť #imizd


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016