2. Komunikácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 386 slov
Počet zobrazení: 1 605
Tlačení: 93
Uložení: 71

2. Komunikácia

Komunikácia je nevyhnutnou podmienkou života človeka a zároveň podmienkou fungovania podniku. Každý človek komunikuje určitým spôsobom. Vedieť správne komunikovať, jednať s ľuďmi patrí k najdôležitejším a najzložitejším prvkom manažérskej práce. Táto schopnosť je potrebná nielen pre manažéra, ale aj pre každého človeka.

Komunikovať pre nás znamená vec samozrejmá, bez toho, aby sme sa nad tým hlbšie zamysleli. Až keď pozorujeme malé deti zistíme, že kým vyslovia prvé slová je k tomu potrebné zvládnuť množstvo úkonov spojených so samotným vyslovovaním.

Každý človek si praje, aby sa dobre dorozumel s ostatnými ľuďmi. K tomu je potrebné zvládnuť umenie komunikácie. Aj umenie komunikácie má svoje zásady, ktoré ak si osvojíme a vieme ich použiť, môžu zlepšiť medziľudské vzťahy, systém práce, upraviť vzťahy medzi nadriadeným a podriadeným pracovníkom, ušetriť čas apod.

Príklad: Tie isté slová iným spôsobom povedané, môžu človeka povzbudiť, ale aj odpudiť. „Chcem, aby to dnes bolo hotové“. Pre niekoho môžu znamenať príkaz, výzvu, okamžité splnenie úlohy. Pre druhého je tento spôsob urážlivý, nedôstojný, ktorý vyvoláva opačnú tendenciu, zámerne to neurobiť. 

Nesprávny štýl komunikácie môže vyvolať protichodné až negatívne reakcie, neočakávaný výsledok. Niekedy netreba ani príliš rozprávať, stačí vľúdny pohľad, úsmev, potľapkanie po pleci a človek nám urobí to, čo potrebujeme. Záleží na osobnosti človeka aký štýl komunikácie v určitých podmienkach použije. Nie vždy a všade môžeme používať rovnaký štýl komunikácie. Častokrát závisí od nálady, človeka s ktorým jednáme, momentálnej situácii, ktorá určuje na akej úrovni budeme s ľuďmi hovoriť. Niekedy sa stáva, že nám adresát nerozumie, t.j. ak niekomu niečo vysvetľujeme a on to nepochopí, môže byť chyba v nás. Hlavne vtedy ak sa nám to stáva príliš často. Cieľom komunikácie je porozumieť tomu, čo nám druhý hovorí. Dosiahnuť tento súlad je snahou oboch komunikujúcich partnerov.

Prečo komunikujeme?

Komunikácia úzko súvisí so životom človeka. Poskytuje množstvo informácií, ktoré rozširujú naše poznatky, názory, usmerňujú naše správanie, ovplyvňujú výkony, celkový pohľad na život. Ľudia vo všeobecnosti komunikujú preto, aby si:

  • vymieňali informácie
  • získavali informácie
  • presvedčovali iných
  • poznávali seba
  • pretože potrebujú sociálny kontakt.

Nik z nás nedokáže žiť sám, izolovaný, potrebuje blízkosť iného človeka, aj keď nemusí hovoriť veľa. Hlavne u starších ľudí komunikácia dodáva pocit istoty, spolupatričnosti, pocit, že človek nie je sám. Vzájomnou komunikáciou vzrastá dôvera organizácii.

Tam, kde informácie viaznu, alebo sú zámerne blokované, pocit dôvery u spolupracovníkov klesá. Na základe získaných poznatkov a výmeny informácií sa môžeme porovnávať s druhými, poznávať svoje silné a slabé stránky, rozvíjať svoju osobnosť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikačné zlozvyky #DRUHY KOMUNIKÁCIE #anglicka komunikacia #osobnot a komunikacia

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039