3.3. Pozície sedenia v komunikácii

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 1 181
Tlačení: 87
Uložení: 83

3.3. Pozície sedenia v komunikácii

Stratégie pozície vo vzťahu ku iným ľuďom je efektívna cesta ako dosiahnuť vzájomnú dohodu, porozumenie.

Aspekty postojov môžu byť odhalené, odkryté pozíciou, ktorá poskytuje miesto na sedenie. Pozícia na sedenie, rokovanie, môžu byť rôzne. Aj vzdialenosť komunikujúcich, či postavenie stolov môže mať vplyv na to, ako sa správame, či dosiahneme úspech v rokovaní, alebo nie.

Základné pozície sedenia pri stole môžu byť:

B1 – rohová pozícia

B2 – kooperatívna

B3 – konkurenčno – defenzívna

B4 – neutrálna (nezávislá) pozícia

B1 Rohová pozícia

B1 je priateľská, neformálna konverzácia. Roh stola poskytuje čiastočnú bariéru osobe, ktorá by sa cítila ohrozená. Táto pozícia je strategicky najúspešnejšia, pretože partneri sú blízko seba, ale zároveň aj od seba. Poskytuje nenáročný očný kontakt a dobrú atmosféru pre vzájomnú komunikáciu.

B2 Kooperatívna pozícia

Osoby sedia vedľa seba, riešia spoločnú úlohu. Vhodná je hlavne tam, kde sa partneri dobre poznajú.

Ak chceme túto pozíciu použiť na prezentáciu, musíme vedieť zaujať partnera tak, aby nemal pocit invázie, obmedzovania osobného priestoru.

 

B3 Konkurenčno-defenzívna pozícia

 

Je nazývaná aj zoči voči, pretože partneri sedia proti sebe. Na jednej strane vytvára konkurenčnú atmosféru, zároveň však môže viesť k tomu, že každá strana zaujme pevné stanovisko, pretože stôl vytvára bariéru medzi partnermi.

Ľudia sediaci proti sebe delia nevedome stôl na dve teritóriá (polovice). Ak narušíme teritórium partnera, môže sa cítiť nekomfortne a môže sa snažiť posunúť veci (napr. papier, dokumenty) späť, von zo svojho teritória.

B4 Nezávislá pozícia

Zaujímajú ju ľudia, ktorí na seba nechcú vplývať. Nie je vhodná na otvorené diskusie. Ak nás niekto takto posadí, dáva najavo svoj nezáujem, príliš veľký odstup, až bariéru.

štvorcový stôl

Vytvára konkurenčno-defenzívny vzťah medzi ľuďmi rovnakého statusu. Je ideálny pre krátke konverzácie, kde sa ide priamo k veci, alebo tam, kde chceme vyjadriť pozíciu nadriadeného a podriadeného pracovníka. Kooperácia prichádza väčšinou od toho, kto sedí vpravo. Táto pozícia je vhodná pre obchodné, pracovné aktivity.

okrúhly stôl

Vytvára neformálnu až relaxačnú atmosféru. Ideálny je pre diskusie ľudí, ktorí sú si postavením rovnocenní. Pozitívnou stránkou je skutočnosť, že každá osoba zaberá rovnaké teritórium. Sedením za okrúhlym stolom sa vytvára priaznivá, neformálna atmosféra vhodná nielen na rokovanie, ale aj presviedčanie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028