4. Asertivita v práci manažéra

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 172 slov
Počet zobrazení: 1 362
Tlačení: 62
Uložení: 63

4. Asertivita v práci manažéra

Súčasné podmienky trhu práce kladú čoraz väčšie požiadavky na osobnosť človeka, manažéra ako aj na zamestnancov. Dnes už nestačí byť len vzdelaný, komunikatívny ale hlavne je potrebné vedieť sa presadiť. Otázka presadenia sa úzko súvisí so sebavedomým, sebaistotou a pozitívnym myslením človeka.

Veľmi vhodnou pomôckou v rozvoji sebavedomia sa stáva asertivita. Pochádza z angličtiny od slova „ to assert“. Ak hovoríme o asertivite, máme na mysli sebapresadenie, voľné vyjadrovanie myšlienok, citové uvoľnenie. V asertivite ide o štýl správania sa, jednania, v ktorom sa uprednostňujú tieto základné požiadavky:

  • voľné a otvorené vyjadrovanie vlastných myšlienok, pocitov
  • otvorená, úprimná a primeraná komunikácia s inými ľuďmi
  • chápať a tolerovať konanie iných
  • rozhodovať sám o sebe
  • dorozumieť sa s ľuďmi dohodou, kompromisom

Ak si manažér osvojí asertivitu získava zručnosť, ktorá mu umožní presadiť sa v rôznych krízových situáciách, pracovných a medziľudských či osobných vzťahoch. Stáva sa istejší, spontánnejší vo svojich prejavoch, vyjadrovaní. Asertívny človek hovorí, čo cíti, čo si myslí, nedovolí aby iní rozhodovali o jeho správaní, neponižuje sa ani nepovyšuje. Vie prijímať kritiku a neobviňuje z chýb iných ľudí.

V spoločenskej komunikácii rozlišujeme štyri typy správania sa.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#psychologia v praci #asertivita #Hry na asertivita #asertvita

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016