Komunita, regionálne celky

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 167 slov
Počet zobrazení: 2 752
Tlačení: 306
Uložení: 358
Komunita, regionálne celky
 
Komunita / spoločenstvo / predstavuje jednu zo základných prirodzených foriem ľudského spolunažívania.Nemecký sociológ F.Tonnies nazval  spoločenstvami také skupiny , v ktorých sú jednotlivci  navzájom pospájaní určitými  spoločnými znakmi  a tvoria jeden celok  ako napr. jazykové alebo rasové skupiny.

Vzťahy vnútri spoločenstva  sú vybudované na základe:
- príbuzenstva / pokrvné väzby /
- náklonnosti / priateľské väzby /
- sympatií /susedské väzby/

Rozvoj novodobého priemyslu , techniky,  a presun obrovských más obyvateľstva do veľkých mestských aglomerácií  / proces urbanizácie / výrazne narušil a v mnohých prípadoch  celkom rozbil  štruktúru týchto komunít. Najnovšie vývojové trendy v rade vyspelých krajín  ukazujú opätovný návrat ľudí  ku komunitnému spôsobu spolunažívania.
Prejavuje sa sociálna potreba bližších, bezprostredných a pravidelných kontaktov ľudí v mieste ich bydliska s ich susedmi  či priateľmi v takých celkoch  ako je napr. :

- náboženská komunita
- obecná pospolitosť
- etnicko- kultúrne spoločenstvo

Sociológia odlišuje komunity:
- mestského typu / obyvateľstvo veľkých centier /
- predmestského typu /obyvatelia predmestí  veľkých amerických  či európskych centier /
- vidieckeho typu / obyvatelia farmárskych usadlostí , okolia baní, či benzínových čerpadiel v americkom prostredí alebo malých podhorských mestečiek v Európe
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#mestská a vidiecka komunita #komunita #druhy komunit #sociálna komunita #Sociálna práca v rómskych komunitách


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011