Rodina – primárna, malá skupina

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 374 slov
Počet zobrazení: 3 866
Tlačení: 320
Uložení: 331
Rodina – primárna, malá skupina

Rodinný kódex – zvyklosti, nepísané zákony = majú vplyv na správanie
Nukleárna (jadrová) rodina = tvoria rodičia a deti
Rozšírená – aj príbuzenstvo (niekoľko generácií = prarodičia, deti s manžel. a deťmi)
Neúplná – jeden rodič s deťmi
 
Matriarchát – výsadné postavenie v rodine má žena
Patriarchát – výsadné postavenie má muž
Egalitárny typ – rovnocenný vzťah
 
Z hľadiska závislosti: Orientačné – orientácia na rodičov = závislosť
  Prokreačné – rozmnožujúce – zakladá dvojica novým  
manželstvom
Funkcie:
1.  Emocionálnu – poskytuje citovú oporu, ochranu, starostlivosť, istotu
2.  Výchovnú – utvára charakterové vlastnosti + vzdelávací proces
3.  Ekonomickú – hospodárska spolupráca, závisí od výšky príjmov
4.  Sociálno-reprodukčnú – zabezpečuje rozmnožovanie
5.  Regulačno-kontrolnú – na udržanie fungovania vzťahov

Podľa usporiadania manželských vzťahov:
Monogamia – párový vzťah muža a ženy
Polygamia – manželstvo(vzťah) 1 osoby s niekoľkými osobami
Polygýnia – 1 muž s viacerými ženami = mnohoženstvo
Polyandria – manželstvo 1 ženy s viacerými mužmi = mnohomužstvo
Bigamia – dvojmanželstvo – 1 muž a 2 ženy, 1 žena a 2 muži súčasne
Exogamické manželstvo = medzi príslušníkmi dvoch cudzích skupín, národov,
  kmeňov,  sociálnych vrstiev
Endogamické – manželstvo partnerov toho istého národa, sociálnej skupiny...

Príčiny rozvratu manželstiev

1.  Konflikty pre neurotickú poruchu partnera – hystéria, alkohol, drogy
2.  Konflikty pre výraznú odlišnosť (svetonázor, hodnoty, pohlavný život)
3.  Spoločenské, ekonomické, rodičovské vplyvy = príčiny rozvodu – nevera, hrubosť, nezáujem o rodinu, alkohol, financie, zásahy príbuzenstva.

Modelové typy výchovy:
1.  Demokratická – (harmonická) – stanovené práva a povinnosti, primerane sa kontrolujú, pochopenie, komunikácia, názory, pocity, vysvetlenia = zodpovedá ich veku a schopnostiam – na úrovni
2.  Autoritárska/autoritatívna/– príkazy a pevné rozhodnutia rodičov, ich náročnosť, kontrola, presadzovanie moci bez ohľadu na zrelosť dieťaťa, nie je obojstranná komunikácia, vyžaduje sa poslušnosť, rešpekt = deti sú nespoločenské, nespontánne, agresívne
3.  Liberálna = zhovievavá – rodičia kladú málo požiadaviek, chýba kontrola, sociálna zodpovednosť, dieťa má bezstarostný život, prílišná sloboda
4.  Zanedbávajúca – rodičia sa zaoberajú vlastnými aktivitami a nie deťmi ( ich názor, city, priateľstvá), málo komunikujú
5.  Nadmerne ochranná = opičia láska – nadmerná starostlivosť o dieťa, všetko robí za dieťa = nesamostatnosť, pohodlnosť
6.  Disharmonická – rodičovské reakcie sú riadené momentálnymi náladami, nie sú jednotné kritériá výchovy, niekedy tolerované správanie je inokedy trestané
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017