Hra a teória hier

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 5 197
Tlačení: 310
Uložení: 335
HRA
-  Individuálna/kolektívna činnosť, ktorá sa vykonáva pre vlastné potešenie.
ZNAKY : 1- Samoúčelnosť   2- Spontánnosť
  3- Dochádza k nej zo slobodného rozhodnutia – z vnútornej potreby
  4- Silné citové zainteresovanie= príjemné 5- Fantázia
6- Už od detstva a potreba neprestáva ani v dospelosti

TEÓRIE HRY
Teória nadbytku energie – spotrebuje sa nahromadená energia
Teória relaxácie – uvoľnenie, aktívny oddych, regenerácia síl
Teória prípravného cvičenia – to, čo budú potrebovať v živote =tematické hry=(hra na rodinu, lekárov... )
Teória atavizmu – hry, ktorými si prešlo ľudstvo v historickom vývoji (zbojníci, bojové hry...)
Teória náhradnej funkcie – hra je náhrada vážnej činnosti = realizácia seba samého
Teória funkčnej príjemnosti – motívom hry je príjemnosť
HRA je detské učenie a „práca“ – spoločenské skúsenosti, vzory...
-  Prežívať spoločenské situácie, poznávať vzťahy, osvojovať si slovný systém

DRUHY HIER

1. Manipulačné - narábanie s predmetmi (lyžička = jedenie ; kladivo = zatĺkanie... )
  - motorika rúk a celého tela + rozumový vývin dieťaťa
2. Pohybové – lezenie, bicykel, prevážanie kociek... = motorika, pravidlá, disciplína, 
  smelosť
3. Tematické = rolové – hra na školu, lekára -> tvorivé hry (bábika = dieťa;
stolička = auto) – už v 2.roku života
4. Konštruktívne hry - výsledkom je výtvor (stavba zo stavebnice)
uplatňuje sa: fantázia, pozornosť, vytrvalosť, systematickosť, schopnosť prekonávať prekážky, realizovať cieľ, tešiť sa z výsledku, kriticky hodnotiť
5. Didaktické hry – nie sú výsledkom voľnej tvorivosti detí, ale spracúvajú  ich vychovávatelia -> výchovno-vzdelávacie ciele majú na zreteli – cvičia si pamäť, spoločenské pravidlá
Napr . : obrázkové hry, pexesá, skrývačky, naháňačky, pomenovanie predmetov
Tvorivá činnosť= naučené  aj vrodené formy činnosti =ak sa akýkoľvek nerieši na základe skúseností, ale novým, doteraz nepoužívaným spôsobom =ak je výsledkom nový, originálny výtvor
 
Tvorivá činnosť si vyžaduje  -> všeobecné (rozumové) a špeciálne schopnosti, tvorivosť , fantáziu, vytrvalosť, energickosť, hlboké filozofické/ duchovné cítenie, citlivosť
1.  Subjektívna tvorivosť = ak jednotlivec vyrobí produkt len pre seba
2.  Objektívna tvorivosť = služba budúcim generáciám /spoločnosti = vynález, vedecký výskum, umelecké diela...
Fázy tvorivej činnosti :
· Prípravné obdobie : fáza štúdia, zbieranie vedomostí
· Inkubácia : dozrievanie tvorivého problému
· Inšpirácia : jasnosť, plodnosť nápadov, predstáv, riešenie problému
· Tvorby : realizácia tvorivej činnosti (Darwin písal Pôvod druhov pol roka, no prípravné obdobie trvalo 21 rokov / Mozart zložil predohru Don Juan za 1 noc)

Faktory tvorivej činnosti :
a) Fluencia - schopnosť pohotovo, ľahko, v určenom čase utvoriť čo najviac psychologických produktov
1. Slovná : tvoriť slová (napísať za 1 min čo najviac slov začínajúcich na KA a ktoré sa s nimi rýmujú)
2. Figurálna : obrazce (za 1min nakresliť čo najviac vecí podobajúcich sa na polkruh)
3. Číselná : pohotovo tvoriť čísla (1 min na tvorenie príkladov, aby bol súčet 7)
4. Asociačná : (za 1min čo najviac synoným)
5. Expresívna : vyjadrovacia (N. .D. .j.. V -> Náš dom je vysoký)
6. Ideačná: nápady na danú tému (čo by sa stalo, keby ľudia nemuseli spať, jesť ?)
b) Flexibilita - pružne vytvárať riešenia problémov
c)  Originalita -jedinečné produkty (názvy poviedok /dôsledky – čo by sa stalo, keby človek vedel prechádzať cez stenu?)
d) Senzitivita - schopnosť všimnúť si problémy tam, kde ich iní nevidia
e) Tvorivá osobnosť -nadprirodzená intelektuálna aktivita, odvaha a potreba prekračovať pravidlá, zdravé sebavedomie, samostatnosť, viera v úspech, túžba poznávať, tvorivé myslenie...
Význam tvorivej činnosti : - osobnostný a spoločenský, urýchľuje vedecko– technický , umelecký, spoločenský pokrok
- zlepšenie života, rozvoj osobnosti, radosť a uspokojenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030