Praktické využitie psychologických poznatkov

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 8 757
Tlačení: 487
Uložení: 475
Praktické využitie psychologických poznatkov

l. Psychodíagnostíka =činnosť psychológa, pri ktorej využíva metódy na poznávanie individuálnych vlastností, schopností, štruktúru osobnosti, výkonnosť, emočný stav - Či sa a o koľko odchyľuje od normy - úroveň duševného vývinu
Používa: 
Psychologické testy = Súbor úloh zameraných na zisťovanie úrovne psychických vlastnosti/aj schopností štandardný -jednotne používaný a vyhodnocovaný.
a) Výkonové testy - merajú výkon konkrétnej schopnosti, porovnávajú s normami.

1. Inteligenčné testy - Verbálne - rad pojmov - buk, dub = strom, nadradený pojem – lopta = nepatrí do radu, zákonitosti v usporiadaní 1,3,5,7
Neverbálne - schopnosť poskladať určitý tvar z kociek, usporiadať obrázky podľa časového logického sledu.

2. Pamäťové - rozsah pamäti, slová, čísla, tváre, pozornosti - vyhľadávanie chyby, vývinové, reakčný čas - čas potrebný na zvládnutie výkonu, čím rýchlejšie, tým je vyššia úroveň schopnosti.
b) Testy prístrojovými metódami - zisťujú výkon vyšetrovaného, výkyvy od normy - presné testovacie úlohy,
vyhodnocovanie všetkých reakcií vyšetrovaného, - robia v psychologických laboratóriách, dnes počítačové
testy nahrádzajú (dychové, tepová frekvencia, krvný tlak, odpor kože...bioelektrická aktivita mozgu)
c) Testy osobnosti - zisťovanie vlastností, typy osobností, postoje, záujmy.
-Projektívne testy - projekcia - osoba odhaľuje samu seba, premieta si zážitky, skúsenosti
 
- Testy dotazníkových metód - odpovedanie - zakrúžkovaním, zaškrtnutím áno- nie- neviem, nikdy,
občas, často - hodnotí seba - som spoločenský. Nevýhoda = dá sa odpovedať tak, aby spĺňal psychologický priemer, predpoklady.

1.    Psychodíagnostíka  = využíva ju:
Klinická, pracovná, poradenská, školská psychológia (príčiny zlyhávania žiakov v škole), zdravotníctvo,
žiadateľ o zbrojný preukaz.
Rozhovor, anamnéza - informácie o predchádzajúcom živote= ( rozpomínanie si)
 
- Psychoterapia - pôsobenie psychoterapeuta na pacienta využíva súbor psychologických metód, majú
odstraňovať chorobné príznaky a poruchy, pôsobiť pozitívne na zmenu osobnosti (želateľné formy
správania)

1.  Individuálna - pôsobí sa na jedného pacienta
2.  Kolektívna - terapeut pôsobí súčasne na viac pacientov
3. Skupinová - využíva sa skupinová dynamika - vplyv atmosfér), vzájomné vzťahy na odstraňovanie ťažkostí
pacienta ('ako skupina vníma daného človeka, ako reaguje na kritiku či súhlas).
Podľa metód sa delí:
1) Racionálna - pôsobí na rozum, kritickosť - duševnú hygienu pacienta
2) Sugestívna - pôsobenie terapeuta - keď urobíš toto, prestane ťa bolieť hlava
Hypnóza - vsugerovanie v spánku
3) Abreaktívna - odreagovanie- odstraňujú sa traumy, negatívne zážitky," Katarzia= očistenie" plačú- uľaví sa
4) Tréningová - nácviku, odnaúča sa od chorobných príznakov, nacvičuje sa vhodné správanie (zajakavý
  trénuje v spoločnosti rozprávať)
5) Relaxačné - pomocou dýchania uvoľnenie = hudba autogénny tréning - svalové uvoľnenie, keď sa svaly
uvoľnia tak i psychika
6) Psychoanalytické = rozbor konfliktov, podstata, dôležitá analýza snov
7) Interpersonálna = výmena roly, dcéra hrá úlohu matky, matka hrá úlohu dcéry

3.Psychologické poradenstvo = poradiť sa so psychológom o psychických ťažkostiach, s voľbou povolania, s partnerskými vzťahmi, školskými problémami. Pedagogicko-psychologické poradne = rodičia- ak majú výchovné problémy s deťmi -  Linky dôvery – poskytujú pomoc prostredníctvom telefónu- týranie, samovražedné úvahy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012