Psychické procesy

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 7 065
Tlačení: 371
Uložení: 415
Psychické procesy

1.Pociťovanie – je najjednoduchší zmyslový poznávací proces, základom je zmyslový orgán = analyzátor, ktorý prijíma podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia a mení ich fyzikálnu energiu na VZRUCH.
- Pocit – je odraz vlastností, predmetov, javov, ktoré momentálne pôsobia na človeka
- Vonkajšie pocity – zraku, sluchu, čuchu, chuti, „kožné“ = dotykové
- Vnútorné pocity – polohy, rovnováhy, orgánové (tráviace, vyluč., dýchacie...)
  - ich receptory sa nachádzajú vo vnútornom uchu, svaloch, šlachách
- Zrakové pocity – nám umožňujú získať až 80% informácii, podnetom sú elektromagnetické vlny, ktoré ľudské oko zachytáva v dĺžke 400-700 nanometrov, rozlišujeme 4 základné farby = modrá, žltá, zelená, červená=ostatné sú ich zmiešanie
- Sluchové pocity – vznikajú pôsobením tlakových zmien vzduchu na uši; zachytia zvukové vlny od 16-20000 kmitov/s.
- Čuchové pocity – rozlišujeme 10tisíc-40tisíc rôznych pachov/vôní (špecialisti 100 000)
- Chuťové pocity – vznik=chemická látka pôsobí na chuťové poháriky;
  Rozoznávame 4chute= sladká, kyslá, slaná, horká
- Kožné pocity – vnímame tlak, teplo, chlad, bolesť=závisí od nervových brán v chrbtici, minimalizovať bolesť sa dá akupunktúrou(vpichy)
2.Vnímanie – je odzrkadľovanie vonkajšieho sveta, druhy=tvaru, času, priestoru, vzdialenosti, pohybu
3. Pozorovanie - je plánovité a cieľavedomé vnímanie
4.Predstava – je obraz predmetov a javov, ktoré práve nevnímam,
 nepociťujem, nie je tak detailná, úplná, ako vnímanie- má krátke trvanie
- Zrakové predstavy – tvary, farby, rozmery, majú maliari, architekti= výtvarné schopnosti
- Sluchové – tí, ktorí majú hudobné schopnosti, reprodukovať zvuky, melódie...
- Pohybové – tí, ktorí majú športové, tanečné, remeselné zručnosti
5.Ilúzia – obraz predmetov a javov, ktorý nezodpovedá skutočnosti, má každý normálny človek, iná je Halucinácia = prejav duševnej choroby, vyvoláva  ju alkohol, drogy, horúčky
6.Fantázia – umožňuje predstavovať si predmety a javy, ktoré sme priamo nikdy nevnímali(tornádo, draka...)
7.Myslenie – spájam určité pojmy, z ktorých vytváram súd / myšlienky/, spojením súdov vznikne úsudok= záver  Myšlienkové operácie :
- Analýza= rozbor celku na časti - Syntéza= spájanie častí - Porovnávanie= komparácia(zhoda, odlišnosť)
   Analógia= podobnosť
- Indukcia=z jednotlivých prípadov vyvodzujeme všeobecný záver
- Dedukcia=zo všeobecného poznatku odvodzujeme jedinečný konkrétny  poznatok
- Abstrakcia= vyčleňujem podstatné, nevšímam si nepodstatné
8.Reč
- Vnútorná – „pre seba“, ktorou myslíme
- Vonkajšia – myšlienky vyjadrujem navonok ( zvukovo )
- Písaná – písmo(znaky , symboly) , druh vonkajšej reči
9.Pamäťje poznávací proces, vytvárame si psychický obraz toho, čo sme pociťovali, vnímali, premýšľali; umožňuje nám znovuprežívanie
- Krátkodobá = krátkodobé prijatie informácie, ak sa informácia nedostane do dlhodobej pamäti, z krátkodobej sa po 18 sekundách stráca
- Dlhodobá = uskladnenie informácie
Fázy : 1. Zapamätávanie ( Kódovanie )
2. Uchovávanie
3. Rozpamätávanie
Druhy : Mechanická, logická, názorná, slovnologická, emotívna, úmyselná, neúmyselná
 10.Učenie  11.Inteligencia  12.City a emócie
13.Pozornosťpsychický stav človeka, ktorý sa prejavuje zameranosťou vedomia (človek si vyberá podnety, ktoré sa potom dostávajú do centra vedomia) a sústredenosťou / stupeň aktivity psychickej činnosti, intenzity= čím väčšie sústredenie, tým viac si uvedomujem svoje prežívanie a správanie, pri čítaní detektívky nevnímame okolie
A) Neúmyselná(mimovoľná)- neočakávanosť= výkrik v noci, sila= výstrel, nápadnosť= extravagantné šaty, veľkosť= hrad...
B) Úmyselná(zámerná)- človek si vzbudzuje a udržiava vôľou->je vyčerpávajúcejšia.

Vlastnosti pozornosti: 1. Intenzita= stupeň aktivity 2. Stálosť= dĺžka sústredenia
  3. Rozdeľovanie= schopnosť súčasne venovať pozornosť 2 a viacerým predmetom
  4. Rozsah= počet predmetov, ktoré pozornosť naraz obsiahne  5. Prenášanie= schopnosť pozornosť rýchle prenášať z 1 predmetu na druhý
 Roztržitosť= neschopnosť sústrediť pozornosť na to, čo je v danej chvíli potrebné – príčina=  veľká pohyblivosť procesov vzruchu a útlmu v mozgovej kôre
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034