Neverbálna komunikácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 6 594
Tlačení: 471
Uložení: 548
Neverbálna komunikácia je to výmena informácií bez slov, napríklad pohľadom, gestom, pohybom. Rozlišujeme tieto základné druhy neverbálnej komunikácie:

1. pohľady reč očí, t.j. činnosť očí a očných partií napr. kto sa na koho pozerá a ako dlho, ako časté sú pohľady, vrásky na čele, atď. Očný kontakt pri rozhovore má trvať 40-60% času trvania rozhovoru.

2.
mimiku – výraz tváre najmä pri vyjadrovaní citov a emocionálnych stavov ako je radosť, strach, úsmev, smútok, údiv, zachmúrenie...

3. gestiku – reč pohybov, gestá sú sprievodom verbálnej komunikácie napr. kývnutie hlavou na súhlas, úklon pri predstavovaní..

4. proxemiku – priblíženie alebo vzdialenie jeden od druhého. Čím dôvernejší vzťah tým kratšia vzdialenosť. Osobné zóny rozlišujeme:
- do 40 cm – intímna zóna, napr. matka a dieťa, manželia, milenci
- do 80 cm – osobná zóna - priatelia
- 130 a viac – sociálna zóna – v úrade, obchode
nad 360 cm – verejná zóna - prednáška

5. haptiku reč dotykov; napr. pohladenie, bozk, objatie.

6. posturiku – postoj celého tela; oznamovanie fyzickým postojom, napr. dvojica, ktorá sa háda, dvojica pri dôvernom rozhovore, ak stojíme naprieč a rozprávame sa, matka s dieťaťom na prechádzke, pri hre, atď.

7. kineziku reč pohybov;

8. emblémysignály, ktorými človek komunikuje príslušnosť k určitej sociálnej skupine, kultúre, etniku, stavu. Napríklad, zelená stužka maturantov, uniforma policajtov, úprava vlasov, nosenie ozdôb atď.

9. úprava zovňajšku a prostredia; upravený a čistý človek je pri  rozhovore prijateľnejší, ako neupravený a zapáchajúci...

10.
Pri komunikácii rozlišujeme aj paralingvistické aspekty reči. Patrí sem výška hlasu, sila a farba hlasu, rýchlosť reči, tempo, plynulosť, intonáciu, výslovnosť, členenie reči, pauzy, mh, nn atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.049