Úvod do psychológie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 265 slov
Počet zobrazení: 4 895
Tlačení: 352
Uložení: 343
Úvod do psychológie
Psychológia bola v živote človeka odjakživa ( Aký význam máme v živote, otázka života po smrti, aký je rozdiel medzi živými a mŕtvymi). Psychológia ako samostatná veda sa 1x oddelila od filozofie koncom 19. stor.. Prvý raz sa o to pokúsil nemecký vedec Wilhelm Wund, ktorý založil psychologické labolatórium.

Psychológia
je veda o duši/psychike (psyché -duša, logos – slovo, veda.  Pod pojmom duša sa od staroveku rozumela určitá nehmotná substancia ako nositeľka životného diania., ktorá sa pretransformovala do idealizmu. Podľa materializmu má celý svet hmotnú podstatu. Materializmu odmieta  pojem duše. Psychiku považuje za vlastnosť vysokoorganizovanej hmoty , teda mozgu.

Psychika, ktorú psychológia študuje sa prejavuje na dvoch úrovniach:

1.Prežívanie
– prežívajúci subjekt - človek má určitý obsah vedomia, niečo cíti. Prežívanie predstavuje vnútorný svet človeka, ktorý je pomocou sebapozorovania dostupný iba jemu samému a tak dochádza k uvedomeniu si vlastného duševného života -  uvedomujem si , že ma niečo potešilo, zarmútilo. Subjekt si uvedomuje, že zážitky patria k jeho ja, sú mu vlastné. Prežívanie môže byť uvedomelé alebo neuvedomelé. Z časového hľadiska môže byť minulé, prítomné, budúce v jednom časovom okamihu.

2.Správanie
– je odpoveďou organizmu na zmeny v jeho okolí.. Nie je len mechanickou reakciou na aktuálne pôsobiaci predmet, ale je aj prejavom prispôsobenia sa organizmu a osobnosti prítomným aj budúcim podmienkam. Predstavuje súhrn všetkých vonkajších , pozorovateľných prejavov človeka, ktoré sú tým prístupne aj iným ľuďom - náš úsmev evokuje v iných ľuďoch našu dobrú náladu. Prežívanie a správanie tvoria jednotu.
 
Predmetom psychológie je teda ľudská bytosť so všetkými jeho aspektami. Psychológia je teda veda, ktorá sa zaradzuje medzi hoministické vedy -  vedy o človeku. Psychológia je sústava vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychiky i veda o prežívaní a správaní .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019