Pojem psychohygiena

Vysvetlite pojem psychohygiena.
-  súbor pravidiel, ktoré slúžia k udržaniu, prehĺbeniu alebo znovuzískaniu duševnej rovnováhy a duševného zdravia

Vymenujte aspoň 3 spôsoby zachovania duševnej hygieny.

-  dostatočná doba spánku
-  správna výživa
-  správne dýchanie, dostatok pohybu

Akými typmi duševných porúch môže trpieť človek?

-  psychóza
o  zmeny nálad, rozdvojenie osobnosti
-  neuróza
o  poruchy spánku, srdcovej činnosti a trávenia, únava,...
-  porucha osobnosti
-  oligofrénia
o  nerozvinuté poznávacie procesy a schopnosti

Kedy vzniká stres?

-  pôsobením rušivého faktora na človeka v priebehu uspokojovania potreby alebo dosahovania cieľa
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/9623-pojem-psychohygiena/