Haa a hii

Haa a hii (Rozprávka)
V istom meste pri mori žil raz jeden muž. Najímal si ľudí na prácu a sľuboval im dvesto reálov na mesiac. No keď prešiel mesiac, každému robotníkovi povedal: „Najprv mi dones haa a hii. Ináč nedostaneš peniaze!"

A tak všetkých klamal, pretože nikto nevedel, odkiaľ by mal vziať haa a hii.

Jedného dňa si tento klamár najal do práce mladého chlapca a tiež mu sľúbil dvesto reálov na mesiac.

Mesiac prešiel a chlapec si žiadal peniaze.

„Môžeš ich dostať," povedal mu muž, „no najprv mi musíš doniesť haa a hii."

„Haa a hii? Čo to môže byť?" rozmýšľal chlapec a vtom mu prišla na um spásonosná myšlienka. Vzal čiernu fľašu, zavrel do nej stonožku a škorpióna a priniesol ju ku klamárovi.

„Čo je to?" spýtal sa muž.

„Vopchaj dnu prst a uvidíš," odvetil mu chlapec.

Muž ho poslúchol.

No keď strčil prst do otvoru fľaše, stonožka ho poriadne poštípala.

„Haa!" zvrieskol muž.

„Áno," odvetil s úsmevom chlapec. „A aj hii je tam dnu."

Dal si vyplatiť plácu za svoju prácu a odišiel.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/rozpravky/10193-haa-a-hii/