Zóny pre každého študenta

Cár a tkáč – Arménska rozprávka

Cár a tkáč

Či už bolo, či nebolo, žil raz jeden cár. Sedel si on raz na tróne, a tu k nemu prišiel cudzozemský vyslanec. Nepovedal ani slova, len urobil kriedou čiaru okolo cárskeho trónu a mlčky si stal obďaleč.

Začudovaný cár sa spýtal:

Ale vyslanec neodpovedal ani len slovíčkom.

Cára to veľmi znepokojilo. Zavolal k sebe všetkých svojich ministrov a všetkých svojich radcov a kázal im vysvetliť, čo značí tá čiara okolo trónu.

Ministri a radcovia si čiaru dobre poprezerali, ale vysvetliť nevedeli!

A cár vydal prísny rozkaz: zvolať všetkých mudrcov jeho cárstva, aby uhádli, čo znamená tá tajomná čiara. Ak to mudrci nevysvetlia, hovorilo sa v cárskom rozkaze, všetci prídu o hlavy.

Pustili sa ministri hľadať mudrcov. Obišli celé mesto a všetky dediny, zaklopali v každom dome…

Naostatok zočili ešte jeden neveľký domec. Vošli dnu, ale tam bolo prázdno a ticho, len kolíska visí z povaly a kolíše sa sama od seba.

Keď sa už dosť načudovali, prešli do druhej izby. V tej bola druhá kolíska a tá sa tiež kolísala, hoci tam nebolo ani živej duše.

Začudovali sa ministri ešte väčšmi a vyšli na strechu domu.

Na streche sa sušila pšenica. Ponad ňu lietali vtáci. Chceli si zazobať pšenice, ale nemohli: na streche bola upevnená trstina, knísala sa z boka na bok a vtákov plašila.

To cárskych vyslancov ešte väčšmi udivilo.

Zišli zo strechy a vošli ešte do tretej, poslednej izby. V tej izbe sedel tkáč a tkal.

Prizreli sa dobre cárski vyslanci a naozaj! Od krosien vedú tri nitky: dve ku kolískam a jedna k trstine.

Tkáč vypočul cárskych vyslancov a zamyslel sa. Potom vzal dve drevené bábky, s akými sa hrávajú deti, dal si ich do vrecka a začal chytať sliepku.

Vyslanci pozreli nechápavo jeden na druhého a spýtali sa:

Vypravili sa všetci do paláca.

Tkáč sa poklonil cárovi, pozrel na bielu čiaru okolo trónu, pozrel aj na cudzozemské ho vyslanca, usmial sa a hodil pred neho tie dve bábky.

Vyslanec bez jedinkého slova vytiahol z vrecka za hrsť prosa a rozhodil ho po zemi.

Tkáč sa zasmial, vyložil z košíka sliepku a pustil ju k prosu. Sliepka sa dala bystro zobať proso, že o chvíľu neostalo z neho ani zrnko.

Nato cudzozemský vyslanec náhlivo a bez slova odišiel.

Cár i jeho radcovia s údivom hľadeli na to všetko, ničomu nerozumeli.

Tkáč odpovedal: .

Cár bohato obdaroval múdreho tkáča a povedal mu:

A odišiel.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/rozpravky/14980-car-a-tkac-armenska-rozpravka/