Dedinčan a okuliare

Dedinčan a okuliare

Istý dedinčan nevedel čítať ani písať. Často sledoval ľudí s okuliarmi, ako čítajú knihy. Pomyslel si: Keď budem mať okuliare, budem vedieť čítať.

Pobral sa preto do mesta k optikovi a požiadal ho o okuliare na čítanie. Obchodník mu dal rôzne okuliare a knihu. Dedinčan všetky vyskúšal a povedal: „Tvoje okuliare sú mi nanič.“

„Možno, že nevieš čítať,“ namietol obchodník.

"Neviem. Preto si chcem kúpi okuliare, aby som mohol čítať ako ostatní.

Obchodník sa ledva zdržal smiechu a vysvetlil dedinčanovi: „Okuliare nikoho nenaučia čítať a písať. Pomôžu len, aby si lepšie videl. Čítať a písať sa musíš naučiť sám.“

Poučenie:

NEVEDOMOSŤ ZNAČÍ SLEPOTU.

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/rozpravky/14988-dedincan-a-okuliare/