Janove príhody – Slovenská rozprávka

Janove príhody

Jednému pánovi bola dlhá chvíľa, nuž sľúbil holbu dukátov tomu, kto by tak cigánil, až mu povie, že je to lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudstva, a čo kto ako cigánil, každému povedal:

Naostatok, keď si nikto peniaze nevyslúžil, kázal svojmu sluhovi Janovi zaniesť dúkáty na tanieroch nakopené do izby. Ale Jano sa osmelil a prosil ho, či aj on môže voľačo porozprávať.

A Jano začal:

Pán mu na to:

Potom Jano rozprával ďalej:

A pán povedal len toľko:

Zvedavý pán čaká, čo Jano povie.

Pán sa nahneval a skríkol:

Pán sa veru aj hneval, ale čože mal robiť?

A Jano od tých čias neslúžil viac, ale si pekne gazdoval a gazduje hádam aj podnes.

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/rozpravky/15008-janove-prihody-slovenska-rozpravka/