Zóny pre každého študenta

Téma maturitného slohu z ruštiny 2013 - B1

MATURITA 2013 – riadny termín ruský jazyk

13.3.2013 - Zadanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2012/2013, ruský jazyk, úroveň B2


Téma: «Книга, которая меня заинтересовала»
(Сочинение) Напишите сочинение (160–180 слов), в котором расска жите:

• какая книга Вам понравилась,
• кто её автор, как она называется,
• о чём эта книга,
• чем она Вам понравилась,
• кому Вы можете её порекомендовать
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/rustina/6595-tema-maturitneho-slohu-z-rustiny-2013-b1/