Čo znamená PLS/PLZ – význam skratky

Skratka PLS/PLZ (význam)

Skratka PLS/PLZ znamená PLeaSe (Prosím)

Čo je internetový slang?

Internetový slang je slang používaný pri neformálnej komunikácii používateľov internetu. Zahŕňa rôzne výrazy, skratky so špeciálnym významom.

Výrazy a skratky sú odvodené obvykle z angličtiny, keďže internet vznikal v anglicky hovoriacom prostredí. V slovenskom internetovom slangu sa často používajú skratky pôvodných anglických výrazov.

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/skratky/18224-co-znamena-pls-plz-vyznam-skratky/