Životné prostredie (Úvaha)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 20 907
Tlačení: 910
Uložení: 872

Životné prostredie (Úvaha)

Naše životné prostredie by sme si mali chrániť a nie znečisťovať. Znečisťovanie životného prostredia spôsobuje doprava, ktorá znečisťuje ovzdušie škodlivými látkami. Človek vyrubuje lesy, ničí živočíchy, vypúšťa škodlivé látky napríklad do riek, ktoré sa vlievajú do morí. Nešetríme prírodnými zdrojmi. Znečisťovanie spôsobuje aj priemysel, družstvá, na mori ropné havárie, ale aj náš každodenný život. Tým, že vypúšťame škodlivé látky do ovzdušia, poškodzujeme ozónovú vrstvu, ktorá nás chráni pred škodlivým žiarením zo slnka. Znečisťovanie ohrozuje vodu, pôdu, vzduch , rastliny, živočíchy a celú prírodu.

Keď chceme ochraňovať prírodu, musíme sa starať o rastliny, živočíchy a celú živú a neživú prírodu aby sa nevyrubovali lesy, musíme recyklovať odpad. Pomáha separovanie odpadu a nevyhadzovanie odpadu do prírody. Je dobré, že boli založené národné parky, v ktorých sa neodhadzujú odpadky, pohybuje sa len po vyznačených chodníkoch a netrhajú sa kvietky, huby a lesné plody. Musíme chrániť aj pôdu. Ovocie aj zeleninu musíme pestovať bez chemických postrekov, ktoré pôdu znečisťujú. Mali by sme viac využívať ekologickú výrobu elektrickej energie, napríklad zo slnečného žiarenia, vetra, prílivu/odlivu, geotermálnych prameňov.

V našej škole tiež podporujeme zdravé životné prostredie. Vytvorili sme si „ZELENÚ ŠKOLU“. V každej triede máme nádoby na plast, papier a zmiešaný odpad. Cieľom ochrany životného prostredia je zdravé , pekné a čisté životné prostredie. e to pre naše dobro, dobro našich potomkov, ale aj dobro pre prírodu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015