Všeobecne o slohu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 251 slov
Počet zobrazení: 4 560
Tlačení: 274
Uložení: 357
Všeobecne o slohu
 
slohový postup
- je spôsob, akým sa skladajú, usporadúvajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu
- rozlišujeme tieto slohové postupy:  informačný, rozprávací, opisný a výkladový
- každý slohový postup má svoje typické útvary
 
text (slohový útvar)
-  vzniká ustáleným spôsobom - slohovým postupom. Slohový postup je spôsob skladania, vytvárania textu
-  slohový útvar je výsledok tohto procesu
- v jednom slohovom útvare sa môžu kom­binovať aj viaceré slohové postup y
 
štýl (sloh)
- je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu
- každý človek má svoj individuálny štýl jazyka (obliekania atď.)
- autor textu je subjektívny štýlotvorný činiteľ
 
korektorské značky
- grafické značky, ktoré v texte slúžia pri oprave konceptu
 
odsek
- samostatná významová časť textu, vyčleňuje sa pomlčkou na nový riadok alebo odsunutím od začiatku riadka
 
osnova
- stručný zápis textu v bodoch
 
koncept (prvopis)
- návrh slohovej práce s korektorskými značkami, s opravami, slúži ako príprava a predloha pre čistopis
 
čistopis
- slohová práca bez úprav, bez škrtov a korektorských značiek, konečná podoba
 
komunikácia (komunikovanie)
- vzájomné dorozumievanie sa najčastejšie sa uskutočňuje prostredníctvom prirodzeného jazyka, pri komunikácii si ľudia vymieňajú poznatky – informácie
- zvyčajne býva bezprostredná, ale môže byť aj sprostredkovaná (telefón, počítač, vysielačka)
- informácia má svojho autora a adresáta, najčastejšie sa uskutočňuje ako rozhovor dvoch účastníkov (dialóg),kde sa úlohy autora a adresáta striedajú, informácia sa odovzdáva zvyčajne ústne, písomne či obrazovo
- Úspešnú komunikáciu môžu znehodnotiť:
- neúplná, zlá formulácia myšlienok (zahmlievanie významu) - nesprávna, nepresná artikulácia, nevhodná sila alebo tempo reči, nečitateľné písmo, nesprávny pravopis,
- vonkajšie rušivé momenty
- neúctivé správanie účastníkov komunikácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012