VZOR motivačného listu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 366 slov
Počet zobrazení: 10 737
Tlačení: 254
Uložení: 282
VZOR motivačného listu
Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi.
Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť.

1. štruktúra - oslovenie

Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu. V oslovení podchyťte pozornosť tým, že adresujete motivačný list konkrétnej osobe.


2. hlavná časť - úvod a jadro

Spolu s oslovením vytvárajte zaujímavý text adresovaný jednej osobe. Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší. Odpovedzte si na otázku - čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiem. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál.

3. záver - pozitívne a akčne

Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že sa chce dozvedieť o Vás viac. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.
Neodmysliteľnou súčasťou motivačného listu je správne napísaný životopis:

VZOR motivačného listu

Mgr. Anna Nováková, Národná trieda 22, 845 50  Bratislava
 
ITC Comp, a. s.
Ing. Pavel Malý
Prešporská 154
842 31  Bratislava
 
Bratislava 28. apríla 2012

Vec
Motivačný list
Na základe inzerátu, uverejneného dňa 10. 03. 2010 na stránke www.profesia.sk, by som Vás chcela požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „Vedúci pracovného tímu“.
Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi - organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC - Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint. Plynule hovorím po anglicky.
Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí komunikatívnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu, a preto verím, že by som pre Vašu spoločnosť bola prínosom.
 
Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rada Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru. Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.
 
S pozdravom
Mgr. Anna Nováková
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031