Stužková príhovor triedy

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 7 527
Tlačení: 199
Uložení: 188

Stužková príhovor triedy

Vážená pani riaditeľka, vážený profesorský zbor, drahí rodičia, milí hostia.

Len nedávno sa písal druhý september 2000. Krásny letný deň, ktorý znamenal veľa pre každého prváka. Po nevýslovnej radosti z úspešných prijímacích skúšok konečne prišla chvíľa, keď sme prekročili prah našej Šrobárky. Dobre si pamätáme na neistotu i strach z nepoznaného, na prvé stretnutia s novými profesormi, na prvé známky.

Dnes sme o riadny kus cesty ďalej. Nastal čas opustiť bezstarostný svet detí a smelo vykročiť do sveta dospelých. Je ťažké vysloviť, čo presne cítime. Obavy, nádej, radosť...

Radosť zo spomienok na stredoškolský maratón, na úspechy i prehry, na chvíle šťastia i driny, ktoré navždy ostanú v našich srdciach.

A za to všetko patrí naša úcta Vám, vážení profesori. Boli ste nielen pri naších začiatkoch, ale stali ste sa súčasťou nášho života. Spoločne sme randili s Pythagorom, chodili na čaj so Shakespearom, kráčali sme v ústrety Egypťanom, riešili hlavolamy... Zvládli sme spolu veľa. Vy ste nás chválili, tolerovali šibalstvá, viedli k zodpovednosti, no predovšetkým k dosiahnutiu vytúženej méty.

Naše poďakovanie patrí aj Vám, milé naše triedne profesorky. Prežili sme hodiny naplnené prácou, poznávaním i zábavou. Aj vďaka Vám sme sa naučili odlišovať dobro od zla a objavovať pravé hodnoty života. Dnes ste nám pripli symbol života a my Vás chceme ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby sme vás nesklamali.

Naša úcta vážená pani riaditeľka a pani zástupkyne, patrí aj Vám. Uvedomujeme si ťarchu Vašej zodpovednosti. O to viac si vážime vaše láskavé srdce, starostlivosť, obetavosť a pochopenie.

Ďakujeme za všetko, ďakujeme za tieto čarovné chvíle.

Naša vďaka patrí aj Vám, drahí rodičia. Viac ako inokedy si uvedomujeme Vašu dobrotu, nehu i starostlivosť.

Mama, s tebou som prežívala lásku aj bolesť. Pri všetkom krásnom i smutnom si bola so mnou. Postupne si mi odkrývala tajomstvá sveta dospelých.

Oco, pamätáš sa ako som sa pobil s kamarátom? Bol si to ty, môj ochranca, ktorý ma chytil za drobnú rúčku, pohladil a chlapsky mi dodal silu.

Dnes už vieme, čo je svet: je to krásne nebo plné hviezd, žiarivý mesiac, teplé slnko...

...a mama plná lásky...

...a Ty, starostlivý, milujúci otec.

Mama...

Otec...

Ďakujeme Vám, že nás láskou vyprevádzate k dospelosti. Veríme, že navždy zostanete naším strážnym anjelom. Ďakujeme za všetko, čo bolo, i to, čo príde. Za tento nádherný večer, za to, že tu dnes stojíme so stužkou nádeje.


Ľúbime Vás.
 
ĎAKUJEME.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013