Slávnostný prejav (PFIČ MS)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 186 slov
Počet zobrazení: 7 017
Tlačení: 285
Uložení: 249

SLÁVNOSTNÝ PREJAV

Cieľom slávnostného prejavu je zhodnotenie významu nejakej významnej udalosti, akcie, príležitosti. Svojím obsahom a formou zvyšuje slávnostnosť chvíle.

Základné znaky:

- je oficiálna pripravená reč, prednesená pri rôznej príležitosti (pri gratulácii, uvítaní, pohrebe, pri oslave nejakého jubilea a pod.).

- docieli sa to používaním zvolacích viet, rečníckych otázok, citátov, metafor, synoným, prirovnaní...

- slávnostné prejavy sa členia na:

1) verejné: slávnostné - jubilejné, spomienkové, gratulačné / rámcové - privítací, otvárací, záverový, pozdravný,

2) rodinné: prejavy na sobášoch, pohreboch, pri výročiach, pri uvítaní novorodeniatok a pod..

Kompozícia:

Úvod: má byť stručný a pútavý, má upozorniť poslucháčov, že sa dozvedia niečo zaujímavé alebo dôležité. Úvod označuje cieľ i obsah prejavu a záver zhrnie obsah.

Jadro: V kompozícií jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné, konkrétne a zrozumiteľné.

Záver: Má byť stručný, musí priamo nadväzovať na úvod a jadro.

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • subjektívnosť pohľadu,  vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup), využitie emocionálne pôsobiacich prvkov,
  • členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver), pestrá modalita viet vo vyjadrovaní,
  • parafrázovanie a citovanie, využitie okrídlených výrazov, exempiel, aforizmov, bonmotov ap.,
  • originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011