Charakteristika osoby (PFIČ MS)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: nany7
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 21 227
Tlačení: 678
Uložení: 642

CHARAKTERISTIKA OSOBY

Charakteristika je výstižný opis, zdôraznenie základných vlastností osoby, veci alebo javu.

Základné znaky:

- opis osoby (osôb) je zameraný na najvýraznejšie, najtypickejšie znaky a vlastnosti.

Charakteristika v sebe zahŕňa:

1.a vonkajšiu charakteristiku - zameraná na najtypickejšie vonkajšie znaky,

1.b vnútornú charakteristiku - zameriava sa na povahu človeka, jeho schopnosti a vlastnosti.

2.a priamu charakteristiku - ak opisujeme povahu a vlastnosti človeka priamo - pomocou prídavných a podstatných mien, pr. je múdry, šikovný, lenivý...,

2.b nepriamu charakteristiku - ak opisujeme človeka cez jeho konanie a správanie, z čoho vyplývajú vlastnosti postavy, pr. neprejdeš mu cez rozum...

 

Pomôcka k napísaniu vnútornej priamej charakteristiky:

  •  Vzťah k ľuďom: je človek srdečný, ochotný, obetavý, úprimný, vnímavý, pozorný; škodoradostný, neznášanlivý, hádavý, podozrievavý,  správa sa zdvorilo, taktne, slušne, grobiansky, nevychovane...
  •  Vzťah k sebe: je skromný, nenáročný, vyrovnaný, jednoduchý, zdravo ctižiadostivý; pyšný, povýšenecký, domýšľavý, nedotklivý, márnomyseľný; nesmelý, ostýchavý, neistý, kritický, sebakritický, dokáže si priznať omyl, ospravedlniť sa; neprizná si chybu, je zaťatý, tvrdohlavý, vzťahovačný; čistotný, upravený; zanedbáva zovňajšok...
  •  Záujmy a schopnosti: zaujíma sa o šport, umenie, domáce práce, prírodné vedy, cudzie jazyky, hudbu; vytrvalo sa venuje svojim záujmom; často ich strieda; je plný elánu, dokáže strhnúť ostatných, iniciatívny, nadšený...
  •  Vzťah k práci a povinnostiam: ako prospieva v škole, aké výsledky dosahuje v zamestnaní, pracuje samostatne, tvorivo, má organizačné schopnosti; treba ho usmerňovať, kontrolovať; je usilovný, dôsledný, snaživý, trpezlivý, sústredený, na prácu; lenivý, nesústredený, netrpezlivý, neporiadny
  •  Ďalšie vlastnosti: je pesimista alebo optimista, večne nahnevaný alebo nadšený, odvážny, neohrozený, plný elánu; je veriaci, neveriaci, pochybujúci; je schopný niesť následky za svoje rozhodnutia; večne sa sťažuje, zvádza chyby na iných ...

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • enumeráciu vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci ap..
  • komplexnosť charakteristiky osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu dodržanie zvoleného kompozičného plánu.
  • syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom), použitie prídavných mien, prísloviek; synoným, využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu