Beletrizovaný životopis (PFIČ MS)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 194 slov
Počet zobrazení: 4 956
Tlačení: 192
Uložení: 170

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS

V beletrizovanom životopise sa vyberajú len niektoré, podľa autora zaujímavé a dôležité údaje, autor ich nielen vymenúva, ale aj komentuje a hodnotí (teda vyjadruje svoj osobný postoj).

Základné znaky:

  • kombinuje sa v ňom rozprávací, opisný aj výkladový slohový postup, na zdôraznenie osobného postoja využíva všetky typy viet podľa komunikačného zámeru a slová s citovým zafarbením.
  • Cieľom je ukázať autora z iného, zaujímavého uhla pohľadu.

Obsah: narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, ambície. Je na autorovi, koľko priestoru venuje jednotlivým témam. Nemusí sa začať narodením, možno použiť aj retrospektívu (ale musí byť správne začlenená do textu).

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • príbehovosť, originálnosť,
  • faktografickosť – umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov (minimálne 5), napr. narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti ap.,
  • časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu, tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (najmä umelecké jazykové prostriedky).

Ukážky:

     Najčítanejším autorom v Maďarsku je dodnes klasik maďarskej literatúry, románopisec Mór Jókai.

Narodil sa roku 1825 v Komárne. Študoval v rodisku, Pápe a nakoniec právo v Kecskeméte. Právnikom sa však nikdy nestal, lebo skôr ako si stačil otvoriť advokátsku kanceláriu, prišla spisovateľská sláva a s ňou rozhodnutie upísať svoj život literárnej tvorbe.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015