Firemné príhovory (prejavy)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 710 slov
Počet zobrazení: 28 704
Tlačení: 454
Uložení: 420

Firemný príhovor (prejav) 1

Vážení kolegovia,

dovoľte mi vysloviť pár viet, ktoré chcem venovať Vám, mojím zamestnancom. Vám, ktorí spolu so mnou deň čo deň pracujeme za určitým cieľom, vytvárame spoločné dielo. Teraz je tá správna príležitosť povedať Vám všetkým: ďakujem. Ďakujem za Vašu dobre vykonanú prácu.

Naša firma je ešte stromček malý, nedávno zasadený. A má to neľahké prežiť popri stromoch veľkých, starých, ktoré sú už hlboko zakorenené. O to viac sa musíme oň starať, chrániť ho a podporovať jeho silu. Najdôležitejšie pre jeho rast je pôda, musí byť kvalitná. Preto živme tú pôdu svojou usilovnosťou, vierou v to, čo robíme, vzájomnou spoluprácou a dobrými pracovnými vzťahmi. To sú tie potrebné kvality, ktoré nášmu stromčeku dodajú živiny a on bude rásť, rozvíjať sa a prinášať nám rok čo rok viac ovocia.

Preto som rád, keď vidím Vaše pracovné nadšenie, ochotu učiť sa novým veciam. Budem otvorený akýmkoľvek novým nápadom z Vašej strany, podnetom, prostredníctvom ktorých sa dosiahnu lepšie výsledky alebo sa zjednoduší a zefektívni naša práca. Rád vyjdem v ústrety, keď budem vidieť snahu. No na druhej strane zaujmem odmietavé stanovisko, ak objavím znaky nezodpovednej a povrchnej práce, pokusy vyhnúť sa povinnostiam. Chcem, aby naše vzájomné vzťahy boli založené na férovosti a vzájomnej ústretovosti.

Pripíjam teda na nasledujúce dni, týždne, mesiace aj roky, pripíjam na budúcnosť. To však ako bude naša budúcnosť vyzerať záleží od prítomnosti, záleží od každého jedného okamihu, ktorý venujeme práci. Doprajme teda tomu okamžiku dostatok energie a budúcnosti sa nebudeme musieť obávať, ale naopak s nadšením očakávať, čo nám prinesie.

Želám teda nám všetkým veľa energie. Na zdravie!

Firemný príhovor (prejav) 2

Vážení kolegovia,

je čas sviatočný, čas vianočnej prípravy, kupovania darčekov, obdobie, kedy ešte viac myslíme na tých druhých. No zároveň je tu aj príležitosť, ako to už máme každoročne zvykom, nášho firemného posedenia.

Za chvíľu budeme môcť povedať, je ďalší pracovný rok za nami. Bol to rok, ako všetci vieme, nie veľmi jednoduchý. Došlo k rôznym zmenám. S niektorými spolupracovníkmi sme sa museli bohužiaľ rozlúčiť. Bolo mi to ľúto, určite aj Vám, ale dnes život podlieha večným zmenám.

Zároveň sme tohto roku privítali aj nové tváre. Verím tomu, že noví ľudia budú pre našu firmu oživením, obohatením o nové nápady.

Vplyvom známych vonkajších okolností musela naša firma zabojovať. No myslím, že sme na tom tvrdom bojisku trhového mechanizmu statoční. Aj keď situácia nie je najpriaznivejšia, my bojujeme ďalej. V tomto svete platí pravidlo, že prežíva ten, kto to nevzdá.

A to záleží od nikoho iného len od nás. Každý jeden z nás je dôležitý, pretože prikladá svojimi schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruku k spoločnému dielu. A preto chcem povedať, že si toho vážim. Vážim si prácu každého jedného pracovníka v našej firme. Ako je v hodinkách potrebné každé koliesko, bez jedného prestanú fungovať, tak je potrebná ja práca každého človeka, aby naša firma bola životaschopná.

Myslím, že sme ten správny tím ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú. Chcem, aby to šlo tak aj naďalej. Chcem, aby naša firma prosperovala, dosahovala čoraz lepšie výsledky. Želal by som si, aby nasledujúci rok bol úspešnejší ako predošlý. A my postavení čelom hospodárskej kríze to dokážeme. Dokážeme to, ak budeme chcieť. Ak bude silná vôla, ak bude naša firma vychádzať z pevných vzťahov, vzájomnej spolupráce aj zdravej súťaživosti.

A tak všetko dobré do ďalších rokov.

Prajem Vám príjemný večer

Firemný príhovor (prejav) 3, pri športovej akcii

Vážení prítomní!

Všetkých Vás srdečne zdravím na dnešnom podujatí. Chcem privítať mojich kolegov, ako aj našich obchodných partnerov. Sme radi, že ste sa zúčastnili našej športovej akcii.

Myslím, že je to výborná príležitosť tak trochu sa vyslobodiť od bežných pracovných starostí a ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží.

Taktiež sa nám dnes otvára možnosť, aby sme sa navzájom bližšie poznali, a to mimo pracovnej pôdy, čo určite otuží vzťahy vo vnútri firiem, ale aj podnieti k novým kontaktom medzi jednotlivými firmami, čo je v každom prípade prínosom. Môže to obohatiť nás ako ľudí, ktorí máme teraz príležitosť nadobudnúť nové priateľstvá, ale aj v neposlednom rade to môže poskytnúť veľký úžitok pre naše pracoviská. Veď jednou z najdôležitejších vecí pre prosperitu firmy je práve kvalitná vzájomná spolupráca, a tá môže fungovať jedine na báze dobrých medziľudských vzťahov.

Veľmi sa teším, že dnešný deň sa bude niesť v duchu športovom. Osobne mám k športu ako takému veľmi pozitívny vzťah.

Šport ako pohyb je možnosť spraviť niečo pre svoje zdravie, udržať telo v dobrej kondícii, aj nechať oddýchnuť svoju myseľ, aby mala dostatok síl pre ďalšiu prácu.

Šport je aj skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti, statočnosti, pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do vnútra človeka optimizmus a silu. To všetko, keď sa pri športe naučíme, v bežnom živote nám to pomáha.

Nemôžem nespomenúť, ten správny šport, zdravý je založený na férovosti, otvorenej hre, vzájomnej spolupráci aj radosti zo súťaženia. Pri športovej hre máme možnosť tešiť sa z víťazstva, no zároveň sa musíme naučiť prijať porážku a silnejšieho partnera si zobrať ako vzor.

A tak prajem všetkým nám, aby sme si tieto kladné atribúty športu preniesli do našej každodennosti. Preniesli ich z miesta tohto ihriska do oblasti našich pracovísk.

Dosť však bolo slov, nech teraz za nás prehovoria naše činy. Želám súťažiacim dostatok síl, ostatným veselú zábavu, aby sme si všetci dnešný deň užili naplno.

Na záver chcem ešte poďakovať usporiadateľom za ich dobre vykonanú prácu a tiež účastníkom súťaží za ich odvahu.

Ešte raz príjemnú zábavu a športu zdar.

Firemný príhovor (prejav) 4

 
Vážení kolegovia.

V prvom rade sa chcem poďakovať za dôveru, ktorá mi bola preukázaná. Skutočne si to vážim a budem sa zo všetkých sil snažiť, aby som nesklamal a splnil to, čo sa odo mňa očakáva.

Ráno som šiel do svojej novej práce s nadšením, veľkou zvedavosťou, no tiež ako to už pri nových životných etapách býva s určitými obavami. Uvedomujem si svoju zodpovednosť vyplývajúcu z mojej pozície.

Viem, že ide o firmu už zabehnutú, z informácií o nej, ktoré som mal doteraz možnosť si preštudovať som zistil jej doterajší pozitívny vývoj, rastúcu tendenciu. Verím tomu, že všetci máme záujem zachovať tento trend a taktiež vyvíjať snahu progres firmy ešte zvýšiť. Ako sa tak rozhliadam, zdá sa mi, že tím pracovníkov je už dostatočne zohratý. Mám pocit, že ste ľudia s chuťou a správnou motiváciou pracovať, s vôľou rozvíjať svoju osobnosť a tiež prejavujúci zodpovednosť voči firme, v ktorej pracujete. Však výsledky firmy sú toho dôkazom.

Veľmi by som Vás chcel poprosiť o Vašu pomocnú ruku pre začiatok. Určite mi rozumiete, že to nie je pre mňa jednoduché naskočiť už do rozbehnutého vlaku. Vaša pomoc je pre mňa nevyhnutná. No tak isto, ako mne bola prejavená dôvera, ja dôverujem vo Vašu spoluprácu. Nechcem sa stavať do pozície niekoho, kto chce narušiť chod už zabehnutých vecí, zvlášť keď ide o firmu dobre fungujúcu. Nechcem pokaziť to, čo bolo predo mnou vybudované a funguje kvalitne. Naopak chcem nabehnúť na daný systém a osvojiť si jeho pravidlá, zároveň prispieť aj niečím novým v rámci mojich schopností. Pravdaže ak postupom času sa objavia nejaké nedostatky, vyviniem snahu spraviť čo najviac na ich odstránenie.

Týmto dňom teda preberám štafetu po mojom predchodcovi, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok Budem teda pokračovať v jeho práci. Ako som už spomínal, chcem ísť v jeho šlapajách vo veciach, ktoré sa prejavili ako dobre fungujúce, zároveň sa budem usilovať o hľadanie spôsobov, ako fungovanie firmy ešte skvalitniť. To všetko však môžem zvládnuť jedine s preukázaním spätnej väzby z Vašej strany. Rád príjmem aj opodstatnenú kritiku, veď práve tá nás posúva ďalej. Tiež vopred Vám oznamujem, potencionálnu kritiku z mojej strany neberte ako Vašu chybu, zlyhanie, ale ako výzvu, možnosť. Veď častokrát práve omyl je hybnou silou niekam postúpiť.    

Čo je však dôležité, aby naše vzťahy medzi nami ako kolegami fungovali na základe otvorenosti a vzájomnej pomoci. Naším spoločným cieľom je prosperujúca firma, čo znamená spokojný zákazník, preto na dosiahnutie tohto cieľa musíme spojiť svoje sily a ťahať za jeden povraz.

Dosť bolo však slov. Je čas pustiť sa do spoločnej práce.

Ďakujem za pozornosť

Príhovor (prejav) pri výročí hotela.


Milý spolupracovníci, vážení prítomní.

Veľmi som rád, že Vás tu všetkých vidím a chcem Vás srdečne privítať pri tejto významnej príležitosti. Príležitosť, pri ktorej si my, ľudia, ktorí tu pracujeme, pripomíname okrúhle výročie založenia nášho hotela.

Prešlo 6 desaťročí od založenia tohto hotela. Veru náš hotel je už pán skúsený. Prežil významné spoločenské zmeny. Každý musí uznať, že 60 rokov je už dlhšie obdobie, je to už kus histórie. Spôsob života dnes je už v mnohom úplne iný. Veď keď si len predstavíme, koľko hostí náš hotel už navštívilo. Koľko zamestnancov sa tu vystriedalo, mnohí tu strávili veľa rokov, meno nášho hotela znamená pre nich významný pojem... Za tieto roky si hotel vybudoval veľmi dobrú povesť, jeho názov je spájaný s tradíciou, kvalitou služieb a významným postavením medzi ostatnými ubytovacími zariadeniami.

V roku 1950, keď bola táto budova postavená a skolaudovaná.... (spomenúť niečo z histórie: založenie, majitelia, zmeny...

Ako som spomínal, mnohí zamestnanci tu v tomto hoteli strávili veľkú časť svojho života, pričinili sa o jeho dobré meno a preto myslím, že je vhodné pri tejto príležitosti, aby zazneli ich mená:

(spomenúť zamestnancov, ktorí tam dlho pracovali, ale aj tých, ktorí spravili pre hotel niečo významné...)

A práve pre činnosti týchto ľudí, aj všetkých ľudí, ktorí tu pracovali aj pracujú, je hotel miestom, kde sa zákazník cítil a aj sa cíti dobre. Za tie roky tu prenocovalo, aj strávilo dlhšie obdobie naozaj hojný počet ľudí. Naši hostia boli rôznych národností, z rôznych kútov sveta (povedať príklady). Navštívili nás aj významné osobnosti: (povedať ich mená, kto to bol, kedy v hoteli bývali...)

Možno práve tu v našom hoteli došlo k mnohým významným dohodám, rozhodnutiam, ktoré pohli udalosťami v histórii. No určite múry tejto budovy by vedeli rozprávať príbehy.

My jeho terajší pracovníci sme sa tu dnes stretli, aby sme oslávili 60. výročie od jeho založenia. Dúfam, že hovorím v mene všetkých, keď poviem, že pracovať tu je veľká česť a že spoločnými silami sa budeme aj naďalej usilovať robiť všetko pre to, aby náš zákazník bol spokojný, aby meno hotela aj naďalej ostalo na svojej pozícii.

Pripíjam teda na dnešnú oslavu 60. výročia hotela, na jeho meno vybudované za tieto roky, ale aj na budúcnosť a budovanie jeho rozvoja, čo už je v rukách nás, súčasníkov.

Na zdravie...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017