Zóny pre každého študenta

Žiadosť o neskorší príchod do školy vzor

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50  Nitra
_____________________________________
 
ŽIADOSŤ o povolenie neskoršieho príchodu na vyučovanie
 
Meno a priezvisko žiaka:
 
Trieda:
 
Dátum podania žiadosti :
 
Adresa žiadateľa/zákonného zástupcu:
 
Dôvod podania žiadosti: nevyhovujúce dopravné spojenie
 
 
 
Výpis spojov podľa cestovného poriadku:


Bydlisko

Odchod spoja

Príchod spoja do Nitry

 

 

 

 

 

 

_______________________
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/11629-ziadost-o-neskorsi-prichod-do-skoly-vzor/