Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania vzor

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 76 slov
Počet zobrazení: 20 907
Tlačení: 805
Uložení: 800
Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka, adresa trvalého bydliska

Obchodná akadémia
Ing. Miroslava Valehrachová
riaditeľka školy
Bolečkova 2
950 50  Nitra
 
Miesto dátum
 
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
 
 
Vážená pani riaditeľka,
 
prosím o uvoľnenie môjho syna (mojej dcéry) ......................................................., žiaka (žiačky) ............... triedy, z vyučovania v dňoch
 
deň mesiac slovom – deň mesiac slovom rok.
 
Dôvod žiadosti: .............................................................................................
 
Prikladám potvrdenie športového klubu, lekárske potvrdenie, iné potvrdenie.
 
Ďakujem za pochopenie.
 
S pozdravom
 

Príloha
Potvrdenie
 
 
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015