Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške vzor

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 105 slov
Počet zobrazení: 5 496
Tlačení: 255
Uložení: 290
Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko .................), adresa trvalého bydliska

kontakt (tel. č./e-mail)
 
Obchodná akadémia
Ing. Miroslava Valehrachová
riaditeľka školy
Bolečkova 2
950 50  Nitra
 
Miesto dátum
 
 
Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške
 
 
Vážená pani riaditeľka,
 
žiadam o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške z roku ............., trieda ......... Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra s nasledovnými údajmi:
 
meno, priezvisko:  ....................................................., rodený/-á: ..............................................,
 
dátum narodenia: ............................................
 
Dôvod žiadosti: .........................................................................................
 
 
Súčasne dávam súhlas  na použitie mojich osobných údajov pre uvedený účel.
 
Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.
 
 
S pozdravom

vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

 

Odpis vystavený dňa __________________  prevzal  _______________________________


podpis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške vzor

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016