Zmena k lepšiemu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: veronika123 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.12.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 1 964
Tlačení: 113
Uložení: 106

Zmena k lepšiemu

V dnešnej dobe sa svet a nielen svet, ale aj ľudia žijúci na svete stávajú súčasťou veľmi zlej doby, do ktorej náš svet mieri. Je to doba, ktorá je plná negatívnej energie, plná zlého arogantného materialistického myslenia ľudstva. Náš svet, v ktorom žijeme je na prechode zo starého veku do nového veku, v ktorom nás čakajú radikálne zmeny. Starého človeka naučia novému spôsobu myslenia, ktoré preferovali staré národy.  Negatívne myslenie, to je chyba, s ktorou sa moderný svet a ľudia žijúci v ňom stretávajú. Práve toto myslenie ľudstva spôsobuje mnohé nehody, katastrofy a dokonca aj vojny, ktoré sa dejú v dnešnom svete.

Duch más je pojem, ktorý asi najlepšie charakterizuje myslenie siedmych miliárd ľudí na svete. Tento duch zahŕňa myslenie všetkých ľudí na svete bez rozdielu veku, národa, rasy, postavenia. Myslenie všetkých ľudí sa vyúsťuje do masového (kolektívneho) vedomia a človek si asi nemusí predstaviť, aké myšlienky, pocity, presvedčenia a úvahy o svete a moci nad ním pramenia v tomto vedomí. Samozrejme, že týmto masovým vedomím neprechádzajú len tie negatívne myšlienky. Prechádza ním aj pozitívne myslenie, ktoré zahŕňa do seba lásku, porozumenie, radosť, dôveru, dobrú vôľu a mnohé iné.

Keď sa na tento pomer myslenie pozrieme z hľadiska porovnávania, zistíme, že drvivá väčšina ľudí je zástancom negatívneho myslenia. Tým pádom sú pod vplyvom masového ducha a len malá menšina ľudí je zástancom pozitívneho myslenia. Masové vedomia do seba zahŕňa katastrofy, nehody, choroby zločiny a mnohé iné. Každý človek, ktorý je ochotný rozmýšľať a uvažovať nad takýmto spôsobom myslenia ľahko rozpozná, že je vystavený rozličným pohromám a nepríjemnostiam tak dlho, kým sa nenaučí myslieť pozitívne.

Všetci ľudia sú vystavení vplyvom masového ducha, ktorý ako už vieme nezahŕňa v sebe nič dobré. Pokiaľ sa nenaučíme myslieť pozitívne, budeme stále čeliť premenlivým vplyvom osudu, budeme prežívať šťastie a nešťastie, chorobu a zdravie, bohatstvo a chudobu, rovnováhu a nerovnováhu. Ak sa jedinec bude brániť myslieť pozitívne a nebude v tom vidieť žiadny zmysel, stane sa len obyčajným číslom v mase a nevyhnutne bude zažívať výkyvy v živote. Ak jedinec prevezme kontrolu nad svojím spôsobom myslenia a bude sa vyvarovať kritickým negatívnym myšlienkam, dosiahne vyššiu vedomú úroveň, ktorá mu otvorí bránu do lepšie sveta. V takomto svete môže dosiahnuť čokoľvek po čom túži. Úroveň, ktorá obsahuje konštruktívne, priame, pozitívne myslenie ho dokáže ochrániť pred negatívnymi vplyvmi masového ducha.

Je na nás ľuďoch, ako sa postavíme k tejto problematike. Buď budeme žiť v nerovnováhe, strachu, biede, ktoré so sebou prinášajú negatívne myslenie, alebo sa postavíme na stranu pozitívneho myslenia, ktoré so sebou prináša lásku, šťastie, zdravie, porozumenie, blahobyt. Je len na nás, akú cestu si zvolíme do nového veku.

Buďme tou zmenou, ktorú chceme vo svete okolo seba vidieť a naučme sa vnímať svet aj ľudí okolo seba inak!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033