Odměna a trest

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča babuska (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.02.2017
Jazyk: Čeština
Rozsah: 442 slov
Počet zobrazení: 798
Tlačení: 54
Uložení: 68
Praktické!

Odměna a trest

„K učení více motivuje odměna než trest“ tvrdí psycholog
Nejen mezi učiteli se neustále vznáší otázka: „Jak trestat?“ V každé třídě se občas přihodí něco špatného. Někdo poruší příkaz, neuposlechne pravidla, a tak třeba vznikne i nebezpečí. Debata o trestech je téma věčně opakované. Na co se podle mého zapomíná jsou odměny. Přitom, podle všeobecných odhadů je odměna až třikrát účinnější něž trest. Trest nesmí být pomsta. Trest může jen blokovat či tlumit nevhodné jednání. Naopak odměna podněcuje správné jednání a vede k cíli. Dle mého mají tedy odměny mnohem vyšší výchovný efekt než tresty. Z mé zkušenosti však vím, že v dnešní době většina učitelů sáhne spíš k trestu než k odměně.

Když se žák bojí trestu neudělá zdaleka tolik práce a hlavně se zdaleka tolik nenaučí, jako když vidí, že se mu dílo daří a je za ně chválen.
Odměny a tresty by měly být přiměřené věku dětí a jejich vyspělosti. Přístup k žákům by měl být individuální s ohledem na jeho schopnosti, handicapy, … S postupujícím věkem ztrácejí na účinku odměny spojené s bezprostředními tělesnými pocity (sladkosti, razítka apod.) a oceňuje se spíše pochvala, projev uspokojení či naopak pokárání a domluva.

Uveďme příklad z praxe. Představme si, že ve škole děti v první třídě čtou ze slabikáře. Paní učitelka má stopky a zapisuje si kolik slovíček dítě přečte za stanovený čas. Jednomu z žáků napíše do deníčku „nejlepší 45 já 13“ a ještě ho shazuje před třídou. Nebere při tom vůbec ohled na to, že je žák dyslektik a věnoval přípravě více času něž většina dětí. Výsledek? Žák jde do školy se strachem z příštího čtení. Učení četby mu jde mnohem hůř, než kdyby ho pochválila. Učení ho přestává bavit.

Dle mého by situaci měla řešit jiným způsobem. Mohla by například zavést individuální systém motivace. Každému žáku by do deníčku zapsala datum a jeho výsledek. Například za měsíc by provedla další přezkoušení. Znovu by napsala datum a výsledek. Oba výsledky by pak porovnala, zvážila možnosti žáka a podle toho by ho pochválila, odměnila nebo pokárala. Nemá smysl srovnávat ho s nejlepším. Tento systém žáky motivuje zlepšovat se.

Chceme-li trestat nebo odměňovat  musíme si uvědomit, že co je pro jednoho odměna, může být pro druhého trest. Jedné třídě můžeme za odměnu slíbit, že si na konci hodiny zazpíváme. Jiné slíbíme,  že když spočítají všechny příklady ve vyučovací hodině nedostanou domácí úkol.
Každému se může stát, že trestá nespravedlivě. V takovém případě by to měl přiznat a omluvit se, autoritu tím neztratí. Slíbenou odměnu či trest by jsme měli důsledně dodržet, jinak autorita mizí.
 „Trestem se nevychovává a nevychovávalo. Vychovávati lze jen dobrotou a láskou.“
T. G. Masaryk
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#on rozprávanie necakany host #on rozpravanie necakany host pribeh #necakany host sloh

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.058