Žiadosť o vydanie kópie rodného listu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča babuska (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.04.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 282 slov
Počet zobrazení: 5 753
Tlačení: 187
Uložení: 205

Duplikát rodného listu

Žiadosť o duplikát rodného listu podáva občan SR alebo žiadateľ narodený na území SR v prípade straty, poškodenia originálu pôvodne vystaveného rodného listu či z iných dôvodov.

Žiadosť o vydanie kópie rodného listu

Žiadosť o nový rodný list je tiež potrebné podať vtedy, ak má žiadateľ záujem o apostiláciu svojho pôvodného rodného listu v Slovenskej republike za účelom úradného použitia v USA (alebo inej signatárskej krajine Haagskeho dohovoru o apostilách z 5. októbra 1961), pričom tento pôvodný slovenský rodný list bol vystavený skôr ako pred 6 mesiacmi.

Matričný doklad bude vystavený pre:

  • osobu, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti) a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj inej blízkej osobe
  • osobu, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobitnej náhradnej starostlivosti v zmysle príslušného zákona
  • osobu, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej starostlivosti
  • osobu, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
  • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará
  • súdom určenému opatrovníkovi
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona
  • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov
Ďalšie inštrukcie vrátane správnych poplatkov sa nachádzajú v tlačive Žiadosť o vydanie rodného listu (pdf, 276 kB)

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky na území USA a ich teritoriálna príslušnosť:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Washington D.C.:
Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Columbia, závislé americké územia, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Hawaii;

Generálny konzulát Slovenskej republiky New York:
Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin, Aljaška, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Wyoming;
Učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019