Dušičky - Pamiatka všetkých zomrelých (2.11.)

Dušičky - Pamiatka všetkých zomrelých (2.11.) 

Oba tieto dni spomínali pozostalí na svojich zomrelých príbuzných a priateľov. V týchto dňoch všetci prichádzali na cintorín, kde očistili okolie hrobu a poukladali vence, kvetiny a zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých vraj pomáhala dušičkám očistiť svoje hriechy.

Taktiež sa verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očisca. Taktiež sa hovorilo, že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/14129-dusicky-pamiatka-vsetkych-zomrelych-2-11/