Na Blažeja 3. 2.

Na Blažeja 3. 2.

Na svätého Blažeja sa v chrámoch udeľovalo "svätoblažejské požehnanie", pri ktorom kňaz kládol dve posvätené sviece, zviazané krížom po hrdlo tomu, komu požehnanie udeľoval. Takéto požehnanie malo chrániť pred krčnými chorobami a všeobecne pred zlom.

V niektorých oblastiach sa svätil chlieb a kúsok z neho sa zastrkovalo do strechy izby, aby sa nechytila. Podľa počasia sa predpovedalo zdravie ľudí. Ak ráno na svätého Blažeja svietilo slniečko, malo zdravie v nasledujúcich mesiacoch slúžiť predovšetkým mladým ľuďom a deťom. Poludňajšie slnko predpovedalo zdravie dospelých a slnečné počasie k večeru zas ľuďom starým.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/14146-na-blazeja-3-2/