Vedomosti človeku nikto nevezme (Úvaha)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Larisa (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 2 312
Tlačení: 128
Uložení: 115

Vedomosti človeku nikto nevezme (Úvaha)

Je vzdelanie skutočne potrebné pre náš život? Dnešný svet je plný nových poznatkov, technológii, vedeckých objavov a aby sme mohli kráčať s dobou musíme sa vzdelávať, lebo podmienkou existencie človeka je potreba vzdelávať sa.Veď ako sa hovorí, škola je základ života.

Ja navštevujem základnú školu.Poznatky nám každým rokom pribúdajú a my sa ich snažíme prijať, lebo sú dôležité pre naše budúce povolanie.Kladieme si otázku, načo nám to všetko bude ? Chémia, geografia, biológia.Ale nevieme kedy čo v živote budeme potrebovať.Podľa mňa keď sa nám vyskytne nejaká situácia budeme radi že, sme využili nejaké vedomosti zo školy.Veď kto by zamestnal človeka v dnešnej dobe bez vzdelania ? Nikto.Tí ľudia, ktorý nemajú vzdelanie sú nezamestnateľný, lebo trh práce je preplnený a radšej zamestnajú ľudí, ktorý majú aspoň niečo v hlave. Veľakrát sa stane že, človeku zoberú majetok a zostane bez ničoho, ale podľa mňa človek, ktorý má nejaké vzdelanie sa postaví na nohy a začne odznova. Veď najväčším bohatstvom je predsa vzdelanie.Vedomosti sú to jediné, čo človeku zobrať nemôžu.

Ľudia sa môžu celoživotne vzdelávať. Či už v škole, práci ale aj doma.Čítaním kníh alebo zúčastňovaním sa na rôznych prednáškach.Svet bude stále napredovať a preto sa musíme vzdelávať a napredovať aj my s ním, aby sme neboli pozadu.Jeden múdry človek raz povedal: " Nie to, čo mám, ale to čo viem je mojím bohatstvom.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046