Príhovor na slávnostnej vianočnej besiedke

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 4 550
Tlačení: 83
Uložení: 91

Príhovor na slávnostnej vianočnej besiedke

Vážené dámy, vážení páni,
Milé deti,

s potešením som prijal Vaše pozvanie na vianočnú besiedku, ktorú ste si spolu s Vašimi pani učiteľkami pripravili na záver kalendárneho roka. S blížiacimi sa Vianocami, sviatkami pokoja a radosti, keď máme všetci k sebe bližšie, je príjemné deliť sa o svoje pocity s našimi blízkymi, ku ktorým určite patria aj Vaše pani učiteľky a Vaši spolužiaci.

Som rád, že som sa dnes mohol prísť pozrieť dnes medzi Vás a vidieť Vašu školu. Moja radosť je o to väčšia, že okrem Vašej školy mám príležitosť obdivovať aj Váš talent a pozrieť si, čo všetko ste sa spolu naučili, aby ste nám, dospelým, ale určite aj sebe, spríjemnili tento predvianočný čas Vaším milým vystúpením, za ktoré Vám zo srdca ďakujem.

Milí pedagógovia,

dovoľte, aby som Vám poďakoval za Vašu celoročnú snahu o to, aby Vaša škola bola miestom, kde sa Vám zverené deti cítia dobre a ktorá okrem kvalitného vzdelávania a výchovy s ohľadom na ich individuálne potreby, zabezpečuje ich všestranný rozvoj, čo možno vidieť aj na takých podujatiach, ako je napríklad aj dnešná vianočná besiedka.

Veľmi si cením aj Vašu mimovyučovaciu činnosť, ktorá prispieva k sociálnej inklúzii Vašich žiakov a k humánnemu prístupu verejnosti pri riešení mnohých životných situácií, v ktorých sa v priebehu života ocitajú Vaši žiaci, ale aj ich rodičia. Želám Vám, aby na konci tohto školského roka bolo pochvál, ktoré každoročne udeľujete svojim žiakom za reprezentáciu školy vo výtvarných, recitačných, tanečných akciách a za vzorné plnenie školských povinností niekoľkonásobne viac, ako problémov, ktoré občas musíte riešiť.

Z prístupu k Vašej práci a atmosféry školy, ktorú mám možnosť dnes vnímať, je vidieť, že svoju prácu máte radi, čo ma nesmierne teší. Učiteľov, ktorí vedia nadchnúť deti k tomu, aby spolu robili náš svet krajším a lepším, si skutočne vážim.

Dovoľte mi zaželať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia, osobného šťastia, pracovných úspechov a radosti z úspechov detí, ktorým pri ich vzdelávaní určite s vedomosťami odovzdávate aj kus svojho srdca.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029