Poďakovanie zamestnancovi za dlhoročnú prácu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: petka
Typ práce: Referát
Dátum: 22.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 440 slov
Počet zobrazení: 24 074
Tlačení: 618
Uložení: 454

Poďakovanie zamestnancovi za dlhoročnú prácu 

Deň učiteľov je dňom, kedy si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov. Úlohou učiteľov je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej práce.

Možno si mnohí z vás pripomenú ľudí, ktorí sa deň čo deň postavia pred tabuľu, zabudnú na svoje osobné radosti či starosti a spolu so svojimi žiakmi podnikajú nekonečnú púť za poznaním. Sprevádzajú ju chvíle šťastia, radosť v očiach detí pri

Pri príležitosti tohtoročnej oslavy Dňa učiteľov chceme upriamiť pozornosť na našu spolupracovníčku Mgr. Danu, ktorá pôsobí celý svoj produktívny život v školských službách. Svoju pedagogickú kariéru začínala v ZŠ na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši a od roku 1981 pôsobí v Základnej škole s MŠ. Vzhľadom k tomu, že tento školský rok končí svoje pôsobenie v školských službách a odchádza na zaslúžený odpočinok, chceme jej aj touto cestou vysloviť poďakovanie za dlhoročnú prácu na našej škole, za neúnavnú snahu dosahovať dobré výchovno-vyučovacie výsledky, aj za to, že viac než 20 rokov vydržala zodpovednú prácu v riadiacej funkcii. Najskôr ako zástupkyňa RŠ a neskôr ako riaditeľka školy. Je to práca náročná a vyžaduje veľa úsilia, neustáleho štúdia, sebazaprenia a trpezlivosti.

Počas svojho účinkovania v našej škole vykonala veľký kus práce. V období viac či menej úspešných reforiem, vynakladala nemalé koncepčné úsilie, aby sme obstáli v požadovanej náročnosti a dospeli k čoraz priaznivejším výsledkom vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania aj v mimoškolskej činnosti.

Práca riaditeľa školy si v súčasnom období vyžaduje veľa pedagogickej, ale i psychologickej invencie, vyžaduje jeho perfektné reakcie na rozličné ľudské situácie a problémy, aby dokázal operatívne riešiť predvídané aj nepredvídané otázky. Byť riaditeľom znamená byť nielen manažérom, ekonómom, obchodníkom, ale aj psychológom, zdravotníkom, poradcom a dôverníkom. Nespočetné množstvo problémov žiakov, ktoré musí denno-denne v škole riešiť, stavajú riaditeľa často do úlohy policajta, vyšetrovateľa, či sudcu. Naša pani riaditeľka sa každý problém snaží vyriešiť čo k najväčšej spokojnosti dotknutých detí a ich rodičov.

V mene nášho kolektívu sa chceme pani riaditeľke Dane poďakovať za to, že nás svojou náročnosťou a osobným príkladom neustále posúva ďalej. Hoci nášmu pedagogickému kolektívu nikdy nechýbala chuť a odvaha do práce, neustále nás vedie k tomu, aby sme sa stále vzdelávali a skvalitňovali svoju prácu pre spokojnosť detí aj ich rodičov. Dôkazom toho je dnes rušný a tvorivý život školy, plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít pre žiakov, ktoré už majú svoju tradíciu a zameriavajú sa na maximálny rozvoj osobnosti každého žiaka. Pod jej vedením sa celý pedagogický kolektív usiluje o to, aby po ukončení školskej dochádzky odchádzali všetci naši žiaci vzdelaní primerane ich mentálnej úrovni, čestní, slušní a šťastní a vždy len v dobrom spomínali na ZŠ s MŠ.

Kolektív pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu