Prevencia ischemickej choroby srdca (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 644
Tlačení: 37
Uložení: 36

Prevencia ischemickej choroby srdca (Výklad)

Prostredníctvom dlhodobého sledovania veľkých skupín osôb bez klinických prejavov ischemickej choroby srdca sa ukázalo, že k infarktu myokardu došlo v priebehu ďalších rokov častejšie u tých pacientov, u ktorých bola pri prvom vyšetrení zistená abnormita, ktorá sa vo vzťahu ku vzniku ischemickej choroby srdca označuje ako rizikový faktor. Prítomnosť týchto faktorov totiž znamená, že postihnutý má oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že ochorie. Prítomnosť niekoľkých rizikových faktorov výrazne zvyšuje riziko.

Medzi hlavné rizikové faktory patrí:

  1. hyperlipoproteinémia,
  2. fajčenie,
  3. hypertenzia,
  4. obezita,
  5. telesná inaktivita,
  6. poruchy glycidového metabolizmu,
  7. genetické faktory,
  8. stres.

Rizikové faktory aterosklerózy sú podnety, ktoré nevyvolávajú chorobný proces v cieve, ale sa rôznou mierou na nej podieľajú. Pôsobia samostatne, častejšie však v kombinácii. Vtedy je ich škodlivé pôsobenie rýchlejšie. Poznanie ich vplyvu vychádzalo z empirických poznatkov, ktoré moderné lekárstvo ďalej rozvíjalo a overuje ich na veľkých populačných celkoch na celom svete. Ukazuje sa, že poznanie rizikových faktorov, ich kontrolovanie a prípadné vylučovanie zo života tak jednotlivca, ako aj celej spoločnosti znížilo výskyt všetkých srdcovo-cievnych chorôb, teda aj infarktu myokardu.

Hlavné rizikové faktory aterosklerózy a infarktu myokardu sú zvýšená hladina cholesterolu, fajčenie a vysoký krvný tlak. Za spoluúčasti metabolických porúch, ako je cukrovka, porucha látkovej premeny kyseliny močovej, ďalej nadmerná hmotnosť, sedavý spôsob života, stres, zvyšuje sa škodlivý vplyv uvedených hlavných rizikových faktorov na cievnu stenu. Zaujímavé je pozorovanie, že mierne zvýšenie niektorých faktorov (cholesterol, krvný tlak, cukor v krvi, kyselina močová, mierna nadmerná hmotnosť, mierne fajčenie) v kombinácii je pre cievy škodlivejšie ako vyššie hodnoty len jedného rizikového faktora. Hovoríme preto o tzv. mnohofaktorovom riziku, ktoré je dôležité práve pri sekundárnej prevencii po infarkte myokardu.

Výkonnosť srdca. Väčšou trénovanosťou sa srdce stáva výkonnejšie, dostáva viac kyslíka i výživných látok. Také srdce je do značnej miery chránené pred chorobami, ktoré ohrozujú život človeka a nie­kedy končia zlyhaním srdca.

Pravidelne opakované fyzické zaťaženie môže činnosť srdca aj zhospodárniť. Trénova­ný človek máva v pokoji nižší počet tepov ako netrénovaný

Časté ochorenie srdca a ciev sú: nedostatočné prekrvenie srdcovej svaloviny, srdcový infarkt (mŕtvica), prasknutie alebo upchanie mozgových ciev (výron do mozgu – mozgová mŕtvica), vysoký krvný tlak, strata pružnosti tepien a ich zužovanie, rozšírenie žíl a zrážanie krvi v nich pri hromadení krvi.

Pri prevencii chorôb srdca sa treba vyvarovať: prejedanie sa tučnými, sladkými a presolenými jedlami, obezity, fajčeniu, pitiu alkoholu, stresu, netrpezlivosti, neschopnosti oddychovať a nedostatku pohybu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#výklad - fajčenie #vyklad o  chorobe #vyklad cukrovka #vyklad #srdce #výklad fajčenie #vzťah pacienta k chorobe


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031