Ako písať charakteristiku osoby na maturite

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 30.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 945 slov
Počet zobrazení: 2 378
Tlačení: 33
Uložení: 37

Ako písať charakteristiku osoby na maturite

Pri písaní slohovej práce uplatňujeme 4 slohové postupy:

 1. rozprávací
 2. opisný (opis a charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, umelecký opis)
 3. informačný
 4. výkladový (úvaha)

HODNOTENIE CHARAKTERISTIKY OSOBY

Vonkajšia forma – 4 body (ako v rozprávaní)

Vnútorná forma:

Obsah – 4 body, musí tu byť:

 • dodržanie témy
 • výpočet (enumerácia) vlastností osoby:
 • typické znaky vonkajšieho výzoru : tvár: okrúhla, oválna, hranatá, hruškovitá, trojuholníková, podlhovastá, predĺžená, široká, úzka, bledá, tmavá, ružová, opálená...vlasy: tmavé, svetlé, blond, hnedé, plavé, ryšavé, gaštanové, hladké, kučeravé, mahagónové, sivé, riedke, husté, pevné, jemné, ostré, ošetrované, vlnisté, prešedivené, obľúbený účes, obľúbená farba vlasov – ak si žena farbí vlasy, ... čelo: vysoké, nízke, hladké, vráskavé,... obočie: úzke, široké, zarastené, husté, riedke, rovné, oblúkovité, hladké, nerovnomerné, ošetrované, prifarbené, prešedivené... oči: modré, svetlomodré, jasnomodré, sivomodré, hnedé, modrozelené, zelenomodré, veselé, smutné, hlboké, zasnené, vpadnuté, okrúhle, mandľové,...pohľad (výraz tváre): prísny, neúprimný, priamy, smutný, zamračený, vyhýbavý, usmievavý, nedôverčivý, anjelský, nevinný... ... nos: malý, veľký, úzky, široký, ostrý, tupý, zahnutý, vyhnutý dohora, zdvihnutý, orlí, grécky... uši veľké, malé..., ústa: mandľové, červené, pery zlostne stisnuté, pekne vykrojené, oduté, zuby biele ako perly...hlas: silný, slabý, hlboký, vysoký, prenikavý, príjemný, zamatový, ostrý, škriekavý,...reč tichá, hlasná, pomalá, rýchla, nezrozumiteľná, zreteľná, huhňavá, zajakavá, ... oblečenie, obľúbená farba, ....postava: malá, nízka, stredná, vysoká...cm, nad 180 cm, pod 150 cm, urastená,drobná, štíhla, zavalitá, moletná, plnoštíhla, obézna, svalnatá, vychudnutá, ... chôdza: pomalá, rýchla, ľahká, ťažká, unavená, ťarbavá, tanečná, skackavá, drobčivá..., celkové vystupovanie: skromné, sebavedomé, pokojné, nervózne, náhlivé... vek: mladý, stredný, starý, (číselný údaj presný alebo približný, asi 50 rokov), na svoj vek nevyzerá...zvláštne znamenie, je čistotný, upravený, stará sa o svoj zovňajšok alebo ho zanedbáva
 • použitie prirovnaní: bledý ako stena, ryšavý ako líška, oči hlboké ako more, chodí pyšný ako páv, vysoký ako buk, červený ako rak...

Príklad na vonkajší opis:

Ako muž mal peknú tvár. Teraz, keď bol hladko vyholený, každá črta určito a jasne vynikala a celý obličaj mal rezaný čisto a ostro ako rytina. More a slnko ošľahali pleť, od prírody bielu, do farby tmavého bronzu, ktorá svedčila o zápasoch a bojoch a ešte zvyšovala jeho divošskú krásu. Jeho pery boli plné, pritom v sebe mali čosi z tvrdosti a energie, ktorými sa vyznačujú pery úzke. Jeho ústa, brada, sánka sa vyznačovali rovnakou tvrdosťou či energiou a prezrádzali samčiu krutosť a neskrotnosť. A nos tiež. Bol to nos tvora od prírody dobyvačného a panovačného, trochu pripomínal orlí zobák. Človek ho mohol označiť za grécky, ale aj za rímsky, ibaže na prvý bol máličko primohutný a na druhý zas máličko prijemný. Tvár ako celok bola síce stelesnením dravosti a sily, no odveká vrodená melanchólia, ktorou trpel, akoby bola prehlbovala vrásky okolo úst, očí a na čele a dodávala tvári formát a úplnosť, ktoré by jej inak boli chýbali. (Jack Londok, Morský vlk)

 • vnútorná charakteristika:
 • temperament – ako reaguje na podnety, pokojná, uvážlivá, premýšľavá, hádavá, vznetlivá, roztržitá, splašený, povrchný, popudlivý? sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik
 • sangvinik – vyznačuje sa nestálou povahou, živosťou, rýchlym citovým vzplanutím, býva veselý, optimistický, dobromyseľný, spoločenský. Rýchlo sa nadchýna, no jeho nadšenie aj rýchlo vyprchá. Je obľúbený v spoločnosti, ľahko nadväzuje nové kontakty, zhovorčivý, má veľa kamarátov, komunikatívny, je otvorený voči ľuďom, rád sa porozpráva o všetkom
 • Cholerik – má výbušnú povahu, ťažko sa vie ovládať, vznikajú u neho náhle a silné emocionálne reakcie, je neprispôsobivý a netolerantný, nervózny
 • Flegmatik – vyznačuje sa pokojnou povahou, pomalým nástupom a málo výrazným prejavom citových reakcií, zachováva si odstup a reaguje racionálne aj v náročných situáciách. Nepodlieha náladám, býva spoľahlivý.
 • Melancholik – je skôr uzavretý, nesmelý, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivenejší, horšie prispôsobivejší, city vznikajú pomaly ale sú trvácnejšie.
 • aký má vzťah k sebe: skromný, nenáročný, vyrovnaný, ctižiadostivý, pyšný, povýšenecký, domýšľavý, nedotklivý, vzťahovačný, nesmelý, hanblivý, neistý, trpí pocitom menejcennosti, kritický, sebakritický, dokáže si priznať omyl, dokáže sa ospravedlniť alebo naopak neprizná si chybu alebo vinu, je tvrdohlavý, zaťatý,
 • vzťah k ostatným ľuďom – introvert (uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, menej komunikujúci s okolím, nespoločenský), extrovert (veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší), srdečný, ochotný, obetavý, pomôže, dokáže počúvať, úprimný, priateľský, chápavý, znášanlivý, škodoradostný, neznášanlivý, hádavý, podozrievavý, zdvorilý, taktný, slušný, hrubý, nevychovaný
 • záujmy, schopnosti, názory, povahové vlastnosti, obľúbená hudba, koníčky, čo robí vo voľnom čase: hudba, tanec, šport, domáce práce, umenie, prírodné vedy, film, divadlo, knihy, cudzie jazyky, sú jeho záujmy trvalé a hlboké alebo povrchné, zotrváva pri svojich záujmoch alebo je nestály, často ich mení? Je to človek plný elánu, dokáže strhnúť ostatných, je iniciatívny a nadšený? Alebo sa necháva viesť, je málo samostatný?
 • vzťah k práci, k štúdiu, čo študuje, o čo sa zaujíma, jeho plány do budúcna, aký má prospech v škole, aké má výsledky v zamestnaní, pracuje samostatne, tvorivo, má organizačné schopnosti, musí byť pod vedením a kontrolovaný, potrebuje radu alebo pochvalu? V čom vyniká nad ostatnými, je usilovný, dôsledný, snaživý, trpezlivý, sústredený na prácu alebo lenivý, nesústredený, nedôsledný, netrpezlivý a neporiadny?
 • rodinné zázemie, rodičia, súrodenci, kde býva
 • ďalšie vlastnosti: zodpovednosť, odvaha, optimizmus, pesimizmus, bezohľadnosť, zásadovosť, pokrytectvo, dôverčivosť, ambicióznosť, vie to najlepšie, nepotrebuje nikoho, je otvorený, vie povedať pravdu komukoľvek, je nadaný, obľúbený, nie je pokrytecký, je prísny k sebe, má pevnú vôľu, mnoho číta, je rozvážny, bezprostredný, nikdy nezávidí, vie si vždy poradiť, má dobré vystupovanie, v spoločnosti je chladnokrvný, je plný životného optimizmu, mrzutý, nadšený, odvážny plný elánu, veriaci, neveriaci, je schopný niesť dôsledky svojich rozhodnutí, večne sa sťažuje, zvaľuje vinu na iných
 • porovnanie vonkajších a duševných vlastností, napr. v rozprávke je priama paralela medzi výzorom a povahou – súlad – princezná je vždy dobrá a pekná, bosorka je škaredá a zlá
 • nesúlad medzi výzorom a povahou – kontrast Quasimodo – navonok znetvorený a škaredý ale dušu má krásnu
 • čo vplýva na jeho charakter: strata zdravia, nešťastné detstvo, nedokončené vzdelanie, nesprávna voľba povolania, rodina, strach, úzkosť, prostredie, v ktorom žije,
 • pri charakteristike môžeme použiť frazeologické zvraty: má dlhé prsty, do všetkého pchá nos, ide si svojou cestou, ide cez mŕtvoly, má obidve ruky ľavé, má horúcu krv, myslí, že zjedol všetku múdrosť, robí bezhlavo, nechce si prsty páliť, je sto rokov za opicami, robota mu ide od ruky, má tenké uši, nepreloží krížom slamy, na jazyku med, v srdci jed, z komára spraví somára, nehádže flintu do žita, Byť mechom udretý

Mali riadne pod klobúkom, streliť capa, mať Filipa, je chladnokrvný, je horkokrvný,

mať maslo na hlave, bojovať s veternými mlynmi, streliť capa, je to líška, každá líška svoj chvost chváli, je to veľké zviera, ostala na ocot, chodí spať so sliepkami, chodil ako lev v klietke, pozerá sa ako teľa na nové vráta, sedí ako ropucha, dobre, že z kože nevyletel,

 • komplexná charakteristika – musí zahŕňať všetko vyššie opísané
 • (charakteristika môže byť porovnávacia, autocharakteristika )

Kompozícia – 4 body, musí tu byť:

 • dodržanie opisného slohového postupu
 • dodržanie zvoleného kompozičného plánu:
 • opis sa začína celkovým pohľadom na objekt, ako vyzerá, až potom sa opisujú jednotlivé časti. Dôležité je začať opisovať od určitého miesta, ktoré si pisateľ sám určí. Pri opise dodržujeme určitý systém, neopisujeme chaoticky.
 • Zhora nadolMôj otec má zdatnú vysokú postavu, krátke tmavé vlasy, nápadne husté obočie, čokoládovohnedé oči. Nos má veľký, pery mäsité. Nosí bradu.
 • Zdola nahorDomček stojí učupený neďaleko železničnej stanice. Omietka postupne opadáva, vyzerá ako perníková chalúpka. Okná sú malé, tesne nad zemou. Iba strecha sa vyzývavo vypína, pretože je nová.
 • Zľava doprava alebo naopak sprava doľava– Po ľavej strane sa rozprestierajú pastviny. Pasie sa na nich dobytok. Napravo sa tiahne hustý borovicový les.
 • Spredu dozadu alebo odzadu smerom dopredu - Vpredu je rad štíhlych briez. Za nimi sa jagá čistinka.
 • Od stredu k obvodu alebo od obvodu k streduNachádzame sa v strede vydláždeného námestia. Pár metrov od námestia stoja tri vysoké topole.
 • Vymenovanie častí, ich funkcie a nakoniec opis – Bicykel sa skladá z...
 • Musí tu byť úvod, jadro, záver
 • V úvode napíšeme koho a prečo ideme opisovať
 • Jadro – začneme najskôr vonkajším opisom – od hlavy po päty – ako vyzerá: vlasy, oči, nos, ústa, krk, ruky, telo, nohy... potom prejdeme na charakteristiku: vlastnosti....
 • Neskáčeme z vonkajšieho opisu na vnútorný a späť
 • Neskáčeme z hlavy na nohy a späť – dodržiavame určitý systém opisu, ktorý sme si zvolili
 • Neskáčeme zo záujmov k práci a zase naspäť k záujmom
 • Nepoužívame priamu reč
 • Záver: Charakteristika môže obsahovať aj hodnotenie, ale nemá byť súdom, môže byť zavŕšená zamyslením, úvahou (Keby bolo takýchto ľudí na svete viac. Chcel by som sa na neho podobať.)

Jazyk – 4 body musí tu byť:

 • Správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, v tomto prípade prídavné mená, príslovky miesta, času, zámená, predložky, spojky, číslovky pri odbornom opise (výška, váha, vek)
 • v statickom opise pomocné sloveso byť, mať, málo slovies, slovesá stavové (čo sa deje s podmetom): narodiť sa, zomrieť, červenať sa, blednúť, chorľavie, rastie, starne, mladne, nachádza sa, nachádza sa doma, vlastní auto, polepšilo sa mu, má bolesti, patrí mu...
 • v dynamickom opise činnostné slovesá (čo podmet robí): varí, pečie, opravuje, beží, stojí, prichádza, háda sa, pýta sa, robí, polieva...
 • v odbornom opise odborné slová
 • v umeleckom opise umelecké jazykové prostriedky
 • v objektívnom opise neutrálne a spisovné slová
 • v subjektívnom opise hovorové slová, nepresné vyjadrovanie (má asi 50 rokov), citovo zafarbené slová: babička, mamička, mamičkin maznáčik, človek bujarý
 • jednoduché vety s viacnásobným vetným členom (Na prvý pohľad sa zdá vysoký, štíhly, urastený ako jedľa a veľmi sympatický.)
 • správne tvorené gramatické (morfologické) tvary, skloňovanie,
 • správna syntax – správny slovosled vo vetách
 • neopakujeme tie isté slová v každej vete, používame synonymá, k dispozícii je synonymický slovník, neopakujem stále „je“, „má“: na hlave vlasy – trónia mu vlasy, dlhé ruky – dlhé ruky sa mu hompáľajú okolo tela, hlboké oči – hlboké oči mu svietia, nos – uprostred tváre vyčnieva nos, ústa – zaujmú ma na ňom pekne tvarované ústa, 40 rokov – dovŕšil 40 rokov, má rád červenú farbu – obľubuje, rád hudbu – obľubuje, rád zmrzlinu – chutí mu, je vysoký – vyzerá ako týždeň pred výplatou, je silný – svojou silou sa podobá levovi, je šťastný – šťastie si na neho sadlo, všetko v živote mu vyšlo, je bohatý – oplýva bohatstvom, je múdry – už po prvých slovách sa prejaví jeho inteligencia.
 • využívanie vedľajších viet: stal sa mrzutým človekom pretože ho trápili choroby. Rozdával radosť, pretože chcel vidieť okolo seba šťastných ľudí. Nikdy nechcel, aby ho niekto ľutoval.
 • nesmú tu byť chýbajúce slová, prebytočné slová

Pravopis – 4 body (k dispozícii sú Pravidlá slovenského pravopisu)

0-2 chyby – 4 body

3-5 chýb – 3 body

6-8 chýb – 2 body

9-11 chýb – 1 bod

12 a viac chýb – 0 bodov

Štýl – 4 body

 • musí tu byť priama a nepriama charakteristika
 1. Priama charakteristika – Je to vymenovanie vlastností osoby, ktoré pomenúvame pomocou abstraktných pods. a príd. mien: usilovný, zodpovedný... Používajú sa tu prídavné mená s hodnotiacim významom, frazeologizmy (nevidí si ďalej od nosa)

Moja matka bola stelesnená milosť a dobrota, pobožná, skromná, prívetivá, prajná, dobročinná, pracovitá, čistoty a poriadkumilovná, vzorná gazdiná, opatrná i šporovlivá, však i pohostinná, výlučne povinnostiam žijúca, v každom ohľade príkladná žena, starostlivá matka.

 1. Nepriama charakteristika – autor predstaví hrdinu prostredníctvom jeho konania, správania, čo dobré alebo zlé urobil, ako sa správa (pomohol niekomu, zbil niekoho, vyjadruje sa vulgárne, má rád zvieratá, ...), teda konanie a správanie osoby naznačuje jej charakter. Používajú sa tu slovesá: nevedia, povedia, vyhlasujú,

Vojto zavetril dobrý obchod, obalamutil doterajšieho majiteľa pozemku celou sieťou úskokov, nanútil mu pôžičky – až sa nakoniec stal vlastníkom pozemkov on. Dvíhal hlavu čoraz vyššie, čoraz sebavedomejšie a čoraz dravšie sa pozeral na mesto, na skladištia plné tovaru, na továrne. Rozhodol sa ich získať a bol si istý, že ich  získa. Nezáležalo mu na spôsoboch a prostriedkoch – všetky boli dobré, ak viedli k cieľu, k peniazom. (chamtivý, úskočný obchodník, za svojím cieľom ide cez mŕtvoly, používa aj nedovolené prostriedky)

Nikdy som ho nevidela plakať, nič ho neprekvapí, z ničoho si nič nerobí...

 • jazykové prostriedky zo všetkých štýlov: vyšší štýl (knižné slová – poetizmy: luna, rodná vieska, junák, kdes´, čos´, spasiteľ, kríž, odborné slová, cudzie slová, neologizmy, zastarané slová) stredný štýl (hovorové slová), nižší štýl (nespisovné slová: dialektizmy, slang, tieto nespisovné slová, anglické slová a čechizmy dávame do úvodzoviek)

Celkový dojem – 4 body, práca by nemala obsahovať:

 • nelogické názory (všetci ľudia trpia depresiou...)
 • protispoločenské postoje
 • nehumánne a neetické názory
 • názory propagujúce poškodzovania ľudského zdravia (drogy, fajčenie, alkohol)
 • hodnotí sa celkové vyznenie práce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022