Charakteristika sloh

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 09.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 047 slov
Počet zobrazení: 1 895
Tlačení: 31
Uložení: 30

CHARAKTERISTIKA

Charakteristika je útvar opisného slohového postupu. Je výstižný opis nielen typických vonkajších znakov, ale aj vlastností osoby, vecí alebo javu.

Charakteristika podľa postoja autora, rovnako ako opis môže byť:

 1. objektívna – stretávame sa s ňou v odbornej komunikácii a v oficiálnej komunikácii, je to len vymenovanie vlastností, napr. charakteristika hľadaného páchateľa trestného činu, charakteristika v odbornom článku
 2. subjektívnavlastnosti nielen vymenujeme ale aj hodnotíme, napr. postavy v umeleckej literatúra

Charakteristika podľa výberu jazykových prostriedkov:

 1. Priama charakteristika. Je to vymenovanie vlastností osoby, ktoré pomenúvame pomocou prídavných mien: usilovný, zodpovedný... Používajú sa tu prídavné mená s hodnotiacim významom, frazeologizmy (nevidí si ďalej od nosa)
 2. Nepriama charakteristika –vyplýva z deja, autor predstaví osobu prostredníctvom jeho konania, správania, čo dobré alebo zlé urobila, ako sa správa (pomohla niekomu, zbila niekoho...), teda konanie a správanie osoby naznačuje jej charakter. Používajú sa tu slovesá: nevedia, povedia, vyhlasujú...

CHARAKTERISTIKA OSOBY:

typické znaky výzoru : obľúbený účes, oblečenie, obľúbená farba, akú ma postavu, chôdzu,

Temperament – ako reaguje na podnety, pokojná, uvážlivá, premýšľavá, hádavá, vznetlivá, roztržitá, splašený, povrchný, popudlivý, sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik

Aký má vzťah k sebe: skromný, nenáročný, vyrovnaný, ctižiadostivý, pyšný, povýšenecký, domýšľavý, Aký má vzťah k ostatným ľuďom – introvert (uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, menej komunikujúci s okolím, nespoločenský), extrovert (veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je Záujmy, schopnosti, názory, povahové vlastnosti, obľúbená hudba, koníčky, čo robí vo voľnom čase: hudba, tanec, šport, Vzťah k práci, k štúdiu, čo študuje, o čo sa zaujíma, jeho plány do budúcna, aký má prospech v škole, Rodinné zázemie, rodičia, súrodenci, kde býva

Ďalšie vlastnosti: zodpovednosť, odvaha, optimizmus, pesimizmus, bezohľadnosť, zásadovosť, pokrytectvo,

Pri písaní charakteristiky dodržiavame určitý kompozičný postup:

 • Neskáčeme z vonkajšieho opisu na vnútorný a späť.
 • Neskáčeme z hlavy na nohy a späť – dodržiavame určitý systém opisu, ktorý sme si zvolili
 • Neskáčeme zo záujmov k práci a zase naspäť k záujmom
 • Nepoužívame priamu reč.
 • Neopakujeme tie isté slová v každej vete, používame synonymá, k dispozícii je synonymický slovník, neopakujem stále „je“, „má“: na hlave vlasy – trónia mu vlasy, dlhé ruky – dlhé ruky sa mu hompáľajú okolo tela, hlboké oči – hlboké oči mu svietia, nos – uprostred tváre vyčnieva nos, ústa – zaujmú ma na ňom pekne tvarované ústa, 40 rokov – dovŕšil 40 rokov, má rád červenú farbu – obľubuje, rád hudbu – obľubuje, rád zmrzlinu – chutí mu, je vysoký – vyzerá ako týždeň pred výplatou, je silný – svojou silou sa podobá levovi, je šťastný – šťastie si na neho sadlo, všetko v živote mu vyšlo, je bohatý – oplýva bohatstvom, je múdry – už po prvých slovách sa prejaví jeho inteligencia.

Charakteristika podľa počtu charakterizovaných predmetov.

 1. Skupinová charakteristika - charakteristika skupiny ľudí, ktorá má rovnaké záľuby (hudobná skupina), povolanie (maliari), študenti – charakteristika jednej triedy
 2. Porovnávacia charakteristikaporovnávame vlastnosti dvoch ľudí, predmetov alebo javov.
 3. Individuálna charakteristikacharakteristika jedného človeka, patrí sem posudok – patrí do oficiálnej komunikácie, je to objektívna charakteristika osoby, niektoré inštitúcie (vysoké školy, zahraničné univerzity, armáda, firmy) si ho vyžadujú od bývalej školy, od bývalého zamestnávateľa. Posudok musí byť objektívny, vecný, komplexný, má sa vyjadriť k všetkým dôležitým stránkam povahy posudzovaného a k zvláštnostiam jeho správania, ktoré by mohli spôsobiť problémy, napr. človeka, ktorý zaspáva hneď ako sa stmieva, nebudeme odporúčať na stráženie detí v noci. Posudok má formu úradného listu. Posudok vypracovávame vždy na druhého človeka. Ďalej sem patrí autocharakteristika. Charakterizovať môžeme iného človeka, no ak charakterizujeme seba – je to autocharakteristika. Autocharakteristika pomáha poznať seba samého. Nájdeme ju v motivačnom liste a v úradnom aj v beletrizovanom životopise.

Beletrizovaný životopis

 • Využíva jazykové prostriedky umeleckého štýlu, ale vychádza z objektívnych faktov.
 • Zachytáva vlastný život autora alebo inej osoby.
 • Na rozdiel od úradného životopisu sa v ňom uplatňuje aj fantázia a fikcia.
 • Využíva predovšetkým opisný a informačný slohový postup – opis, charakteristiku, údaje zo života – niektoré dôležité fázy zo života môžu byť aj prerozprávané (rozprávací slohový postup).
 • využíva frazeologizmy
 • vychádza z objektívnych faktov, ale obrazne sa o nich vyjadruje
 • údaje zo svojho života si autor vyberá podľa ľubovôle (zaujímavosti)
 • musí tu byť umelecké zobrazenie aspoň 5 najdôležitejších faktov: napr. narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti
 • musí tu byť časová postupnosť
 • je tu subjektívny prístup autora
 • beletrizovaný životopis má zaujať, rozosmiať, pobúriť...
 • súčasťou umelecky spracovaného životopisu môžu byť rôzne príhody, zážitky, úvahy, konfrontácie, autor môže objasňovať dôvody životných udalostí, môžeme opisovať, hodnotiť. Na zdôraznenie osobného postoja autor využíva všetky typy viet: oznam, rozkaz, opyt. zvolacie, želacie, citovo zafarbené slová, zdrobneniny, zveličené slová
 • nepopisujeme podrobne celý život
 • je to príbehovosť, ale aj faktografickosť
 • slovné druhy typické pre daný slohový postup: slovesá, podstatné a prídavné mená, príslovky miesta, času, zámená, predložky, spojky, číslovky
 • využitie lexiky (jazykových prostriedkov) typickej pre daný jazykový štýl (hovorový štýl: hovorové slová, citovo zafarbené slová, slang, frazeologizmy, spisovné aj nespisovné slová, administratívny štýl: neutrálne slová, cudzie slová, skratky, umelecký štýl: umelecké jazykové prostriedky: trópy a figúry
 • originálnosť

Osnova:

 1. narodenie (bolo načase, že som sa narodil...)
 2. rodinné zázemie (súrodenci), detstvo do troch rokov, prvé slovíčka, prvé kroky, čo ste vyviedli
 3. 3-6 rokov, materská škola alebo starí rodičia –
 4. základná škola – najlepšie zážitky z nej
 5. stredná škola (ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky...), ako si sa dostal na SŠ, prečo si si vybral práve túto, zážitky, záujmy, schopnosti
 6. predsavzatia na záver (svet ešte netuší, čo ho čaká), ambície, ciele do budúcnosti „Takto doposiaľ vyzerá môj pokojný život na rozbúrenom mori. Keď dostanem otázku, čo ďalej, odpoviem – hrať futbal.“

Úvod: narodenie (bolo načase, že som sa narodil...)

Volám sa Tomáš Horvát. Pochádzam z bohatochudobnej rodiny, ktorej korene siahajú až po prvého Horváta na tejto zemi. Narodil som sa sám v opustenom dome, zatiaľ čo sa moja mama zabávala v krčme. Detstvo som mal ťažké, asi tak 5 kilové, ale presúkal som sa cez všetky prekážky a teraz je zo mňa vysoký šuhaj, ktorý je najkrajší v noci.

...

Pred šestnástimi rokmi mi sudičky prisúdili, že raz budem chodiť na gymnázium, sedieť v tejto ošarpanej triede, a písať beletrizovaný životopis, za ktorý dostanem jednotku.

JADRO – dávame odseky pri každej novej etape života

rodinné zázemie ( súrodenci)

detstvo, materská škola – prvé slovíčka, prvé kroky, čo ste vyviedli

základná škola - kde

stredná škola (ak mi niekto povie, že prežívam najkrajšie roky...), ako si sa dostal na SŠ, prečo si si vybral práve túto, záujmy, schopnosti

ZÁVER: predsavzatia na záver (svet ešte netuší, čo ho čaká), ambície, ciele do budúcnosti

Takto doposiaľ vyzerá môj pokojný život na rozbúrenom mori. Keď dostanem otázku, čo ďalej, odpoviem – hrať futbal.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024