Ukážka odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na školu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 189 slov
Počet zobrazení: 833
Tlačení: 45
Uložení: 43

Ukážka odvolania

Meno Priezvisko (uveďte meno a priezvisko zákonného zástupcu), Hviezdoslavova 11, 955 94 Topoľčany

Obchodná akadémia

Inovecká 2041

955 94 Topoľčany

Vec:

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí

Meno Priezvisko , zákonný zástupca Meno Priezvisko - uchádzača o denné štúdium v OA Topoľčany v školskom roku 2014/15 týmto podávam odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky Obchodnej akadémie, Inovecká 2041 v Topoľčanoch zo dňa dd.mm.2014 (uveďte dátum vystavenia rozhodnutia), č. xxx-xxxx/2014/Kt o neprijatí môjho syna Martina Kopeckého, narodeného 21. 6. 1992 na túto strednú školu.

Odôvodnenie:

Môj syn/dcéra splnil kritériá na prijatie pre školský rok 2014/15, avšak vzhľadom na dosiahnutý počet bodov v prijímacom konaní nebol prijatý na štúdium na OA v Topoľčanoch pre nedostatok miesta. Nakoľko však má naďalej záujem o prijatie, žiadam Vás týmto, ako jeho zákonný zástupca, aby ste svoje rozhodnutie prehodnotili v prípade, že sa na OA Topoľčany uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli na vašu školu prijatí, avšak zapísali sa na inú strednú školu, resp. svoj zápis zrušili.

Na základe uvedeného navrhujem, aby riaditeľka školy, po preskúmaní napadnutého rozhodnutia vydala nové rozhodnutie, ktorým môjho syna
Martina Kopeckého na OA v Topoľčanoch príjme v odvolacom konaní.

 

V ...................... dátum .......... 2014

 

Podpis zákonného zástupcu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#odvolanie proti rozhodnutiu


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012