Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na vysokú školu VZOR

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 149 slov
Počet zobrazení: 2 480
Tlačení: 139
Uložení: 135

Meno a priezvisko, poštová adresa bydliska s PSČ (odvolávateľ)

------------------------------------------------------------------------------

Názov a adresa vysokej školy a fakulty

Miesto (podania odvolania)

dátum (podania odvolania)

VEC

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na vysokú školu

Podľa §58 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu č. (uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa (uviesť dátum vydania rozhodnutia) de- kana fakulty (uviesť presný názov fakulty a školy) o neprijatí na fakultu (….) na štúdium študijného programu (uviesť názov programu) do 1. ročníka v akademickom roku (uviesť príslušný akademický rok).

(uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) pri- jatý(á) na štúdium študijného programu (uviesť názov programu) z dôvodu (uviesť dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium).

Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu na štúdium na vysokej škole, fakulte v študijnom programe.

S pozdravom

Vlastnoručný podpis

(uchádzača)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na vysokú školu VZOR

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009