Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 104 slov
Počet zobrazení: 630
Tlačení: 31
Uložení: 36

Meno a priezvisko, adresa bydliska

–––––––––––––––

Meno, Priezvisko dekana fakulty Poštová adresa fakulty, školy

VEC

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Dňa .......................... som obdŕžal(a) rozhodnutie dekana fakulty č............. o neprijatí meno a priezvisko............................................... narodeného(nej) ............................................................... v .......................................

o neprijatí na štúdium na vysokej škole ..................... ...................................., študijný program

.......................................v akademickom roku 2011/2012.

Vzhľadom na to, že som bol(a) v prijímacom konaní úspešný (á) a nebol(a) prijatý(á) len na základe nedostatku miesta, žiadam Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, lebo som presvedčený(á), že mám schopnosti zvládnuť dané štúdium, o ktoré mám dlhodobo veľký záujem.

Ďakujem za kladné vybavenie veci.

S pozdravom

vlastnoručný podpis uchádzača

V.................................. dňa ......................... Kontakt : č. t................................

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#odvolanie proti rozhodnutiu


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015