Neprijatie na štúdium na vysokej škole – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 878
Tlačení: 36
Uložení: 32

Katarína Pekná, Ulica Slobody 25, 845 00 Bratislava 3

Ekonomická univerzita Obchodná fakulta

K rukám dekana

Bratislava 3.5.2011

VEC: Neprijatie na štúdium na vysokej škole – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Žiadam o preskúmanie rozhodnutia č. 123456 zo dňa 30.4.2011, v ktorom ma infor- mujete o skutočnosti, že som nebola prijatá na štúdium študijného programu Názov študijného programu na Vašej fakulte.

O štúdium na Vašej fakulte mám mimoriadny záujem študijného programu a myslím si, že aj moje študijné predpoklady sú výborné. V prijímacom konaní som dosiahla 75 bodov, čo je len 2 body pod stanovenú hranicu.Na prijímaciu skúšku som sa dlhodobo a intenzívne pripravovala, čo dokladám aj certifikátom o absolvovaní prípravného kurzu “Matematika na ekonomické fakulty a VŠE”. Čo sa týka mojich jazykových schopnosti, k žiadosti prikladám aj kópiu osvedčenia o skúške FCE, v ktorej som dosiahla úroveň A.

Rada by som ešte zdôraznila, že na strednej škole som dosahovala vynikajúce výsledky a maturovala som s vyznamenaním.

Ďakujem Vám za pochopenie a preskúmanie Vášho rozhodnutia.

S pozdravom

vlastnoručný podpis

Prílohy:

  1. Osvedčenia o skúške FCE
  2. Certifikátom o absolvovaní prípravného kurzu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Neprijatie na štúdium na vysokej škole – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010