Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 409 slov
Počet zobrazení: 537
Tlačení: 17
Uložení: 13

Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci!

Dovoľte mi nadviazať na nášho spolužiaka Filipa a taktiež vyjadriť svoj postoj k téme

o rýchlosti prispôsobovania sa zmenám v spoločnosti. Zastávam názor, že svet skutočne napreduje svetelnou rýchlosťou a my, ľudia, nie sme vždy schopní prispôsobiť sa zmenám dostatočne rýchlo.

Príroda už od počiatku nútila človeka, rovnako ako iné živočíchy, adaptovať sa na zmeny, ktoré prinášala. Zmeny klímy či diverzity rastlín - v každej jednej zohrával čas kľúčovú úlohu. Ak by sa naši predkovia nedokázali adaptovať dostatočne rýchlo, s najväčšou pravdepodobnosťou by ako druh vyhynuli. I keď v dnešnej dobe nie sú zmeny také radikálne, prispôsobiť sa im nám môže dať rovnakú námahu.

Tak ako už Filip spomínal, za posledné roky sme v našej spoločnosti mohli zaznamenať nejeden zvrat. Azda jeden z najväčších pokrokov môžeme pozorovať v oblasti technológií a priemyslu. Každý deň nám firmy ponúkajú nové vynálezy, vylepšené nástroje a inovatívne technológie. Každý deň prichádzajú s modernými nápadmi, každý deň nám ukazujú, ako si vďaka ich lepším produktom dokážeme uľahčiť život. A my, prostí ľudia, tomu veríme. Túžba vlastniť každú novinku nás vedie k tomu, aby sme tieto produkty nakupovali. V momente, keď sa naučíme tieto produkty používať, je potrebné vymeniť ich za nové. Tak to diktuje trh. Uvedomme si, milí spolužiaci, že i keď pre nás je používanie nových prístrojov prirodzené, nemusí byť rovnako prirodzené aj pre iné generácie ľudí. Predstavme si na chvíľu našich starých rodičov. Koľko z nich vie používať smartfóny? Koľkí vlastnia tablety či počítače? Najmä staršia generácia sa uspôsobuje zmenám ťažšie a nedostatočne rýchlo.

Vývoj v spoločnosti sa však netýka iba technologického pokroku. Napredovanie doby môžeme vidieť v moderných životných štýloch a v nových myšlienkach, o ktorých sa našim predkom ani nesnívalo. Stretávame sa s ľuďmi s rozličnými pohľadmi na život, multikulturalizmom a bezhraničnou otvorenosťou. Z každej strany sa na nás valia informácie všetkých druhov, ktoré nedokážeme adekvátne rýchlo spracovávať. Akiste ste sa i vy, vážení prítomní, ocitli v situácii, pri ktorej ste museli prehodnotiť svoj zaužívaný názor. Zastávam tvrdenie, že zmeny si vyžadujú nové pohľady a názory, pretože iba tak sa dokážeme adaptovať na modernú dobu.

Rovnako ako spoločnosť sa vyvíja aj človek. Vysporiadanie sa so zmenami je pre každého jedného z nás individuálne. Snažme sa aj my, vážení prítomní, prispôsobovať dostatočne rýchlo, aj keď to nie je vždy možné. Iba tak si dokážeme svoj život na tomto svete uľahčiť.

Ďakujem za pozornosť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)

Diskusia: Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023