Zóny pre každého študenta

Poďakovanie kolegyni pri odchode z práce

Poďakovanie kolegyni pri odchode z práce 

Rozprávkou detstva začína život človeka, s objavovaním sveta a ľudí navzájom v mladosti pokračuje veselosťou či bezstarostnosťou. Zrelosť predstavuje úročenie vkladu daného rodinou, školou, uplatnením sa a životom samým. Viac ako tridsať rokov sa občania v Trávnici či už na „MNV“ – v spomienkach rezonujúcom, alebo doteraz nám známom obecnom úrade stretávali s p. Marienkou Mrázikovou. Od 01.01. 2012 tomu tak už nebude, pretože je to v jej i tých našich životoch dátum, ktorý nás v pracovných dňoch od seba oddelí.

Aj taká je podoba odchodu do dôchodku. Za všetky vybavené stránky, riešené spisy, listiny, zapísané voľby, komisie, zastupiteľstvá, sčítané výkazy, matričné zápisy a výpisy, jubilantov, za ľudí na obecný úrad prichádzajúcich i za tých, ktorí sme s ňou spolupracovali a veríme, po telefóne a e-mailom naďalej budeme, chceme vysloviť našej Marienke za časy prácou i úradníčinou prežité úprimné poďakovanie, rovnako ako za tie, kedy mimo papierovania svojím úsmevom a spevom rozdávala pohodu, zábavu a radosť zo života.

Želáme našej Marienke naďalej úsmev v tvári, spokojnosť v rodine a splnenie smelých plánov cestovateľských a aj tých v jej srdiečku ukrytých.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/17390-podakovanie-kolegyni-pri-odchode-z-prace/